Begge presidentkandidatene i Frankrike vil ha grunnleggende endringer av samfunnet. Men der slutter likheten. Her er fem forskjeller mellom sentrumskandidaten Emmanuel Macron og Nasjonal front-leder Marine Le Pen.

Fem forskjeller mellom Macron og Le Pen

Begge presidentkandidatene i Frankrike vil ha grunnleggende endringer av samfunnet. Men der slutter likheten.

Verden

 

EU

* Le Pen er innbitt motstander av EU og har lovet en folkeavstemning om utmeldelse («frexit»). Hun vil også ut av euroen, men dette har hun spilt ned den siste tiden for å tiltrekke seg velgere.
* Macron er sterk forkjemper for EU, men har de siste dagene uttalt at han vil kreve en reform av unionen, og foreslår blant annet et felles budsjett for eurolandene, en europeisk finansminister, en forsvarsunion og et europeisk sikkerhetsråd.

Les også: Hett i fransk presidentdebatt

Økonomi

* Le Pen vil ha det hun kaller en «intelligent proteksjonisme», med statlig inngripen for å beskytte franske arbeidsplasser. Vil beholde 35 timers arbeidsuke, men innføre en «franskmenn først»-politikk som gir franske statsborgere førsterett til arbeidsplasser, sosiale boliger og velferdsgoder. Vil innføre en skatt på utenlandsk arbeidskraft.
* Macron støtter frihandel og liberalisering. Vil liberalisere arbeidslivet ytterligere, senke selskapsskatten og myke opp 35-timersregelen. Vil kutte 120.000 arbeidsplasser i det offentlige for å få ned utgiftene og imøtekomme EUs krav om budsjettdisiplin.

Innvandring

* Le Pen vil begrense lovlig innvandring til 10.000 personer i året og utvise kriminelle utlendinger og utlendinger med forbindelser til islamistiske nettverk. Vil stramme inn asylpolitikken og lovgivningen om religiøse symboler og klesdrakter som hijab og burkini.
* Macron vil styrke EUs ytre grensepoliti med 5.000 mann og mener at franskkunnskaper skal være avgjørende for å oppnå statsborgerskap. Vil gi skattefordeler til virksomheter som ansetter unge mennesker fra belastede områder med mange innvandrere.

Klima og energi

* Le Pen vil beholde atomkraften og omgjøre beslutningen om å stenge landets eldste atomkraftverk. Støtter utvikling av fornybar energi, men vil samtidig stanse vindenergiprosjekter.
* Macron vil halvere avhengigheten av atomkraft, investere kraftig i fornybar energi-prosjekter og gjøre Frankrike verdensledende innen «grønn teknologi».

Russland

* Le Pen er en varm tilhenger av president Vladimir Putin, støtter annekteringen av Krim-halvøya og vil fjerne EUs sanksjoner mot Russland.
* Macron er kritisk til Putin og støtter fortsatte sanksjoner på grunn av Krim-annekteringen. Har nektet russiske medier adgang til en rekke valgkamparrangementer fordi de skal ha spredt falske historier.

(Kilder: Le Monde, BBC, Politiken)

(NTB)