EU øremerker 18 millioner euro til støtte for Irans økonomi

EU-kommisjonen utbetaler 18 millioner euro i støtte til økonomisk og sosial utvikling i Iran. Overføringen er et ledd i arbeidet med å holde liv i atomavtalen.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sa torsdag at unionen fortsatt føler seg forpliktet til å overholde avtalen, og at den nye pakken med bistand vil være til nytte for borgere både i Iran og EU.

Prosjektene det er frigitt midler til, skal avhjelpe sosiale og økonomiske utfordringer i Iran under sanksjonene som USA har gjeninnført etter at president Donald Trump i mai trakk landet fra avtalen.

Les også: Air France stopper å fly til Teheran

Støtte til bedrifter

De 18 millionene er del av en pakke fra EU på totalt 50 millioner euro.

Av de 18 er 8 øremerket til prosjekter i privat sektor, særlig små og mellomstore bedrifter som viser lovende takter, ifølge Mogherini. Ytterligere 8 millioner går til miljøprosjekter, mens 2 millioner vil bli brukt for å bøte på skader som oppstår ved misbruk av narkotika.

Det var i mai Trump kunngjorde at USA trakk seg fra atomavtalen. Han varslet også gjeninnføring av sanksjoner, og de første trådte i kraft i august. EU på sin side hevder at avtalen fungerer etter hensikten, som var å hindre Iran i å utvikle atomvåpen.

Til gjengjelde fikk Iran løfter om økonomisk samarbeid med vesten, samtidig som de fleste sanksjonene ble opphevet.

Les også: Iran-ekspert kaller Trump «mafiaboss» (DA+)

Etterlever forpliktelsene

Blant sanksjonene USA innførte i august, er tiltak rettet mot Irans finanssystem, som muligheten til å kjøpe amerikanske dollar, handle med gull og omsetning av statsobligasjoner. USA har varslet ytterligere innskjerping i november, da rettet mot Irans eksport av olje.

Trump hevder at Iran-avtalen ikke fungerer, og har sagt at presteregimet har brutt avtalen. De andre avtalepartnere mener at Iran etterlever sine forpliktelser, noe Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bekreftet senest i mai.

(NTB)

Les også: Brexit-trøbbel kan koste dyrt for briter bosatt i EU (DA+)