Annonse
Dommeren Derrick Watson avgjorde torsdag at besteforeldre og søskenbarn må få unntak fra Donald Trumps innreiseforbud.

Domstol: Besteforeldre må unntas fra Trumps innreiseforbud

En føderal dommer på Hawaii slår fast at også besteforeldre og søskenbarn må ha rett til å besøke familien sin i USA og unntas fra Donald Trumps innreiseforbud.

Annonse
Verden

 

26. juni ga USAs høyesterett grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie.

Trump-administrasjonen definerte «nær familie» som forelder, søsken, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller -datter. Dermed kunne besteforeldre og søskenbarn til amerikanske borgere nektes innreise fra de seks overveiende muslimske landene forbudet dekker.

Delstaten Hawaii brakte innreiseforbudet inn for en føderal domstol, som torsdag kveld slo fast at regjeringens definisjon er feil.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skriver dommeren Derrick Watson i kjennelsen.

Regjeringsadvokaten i delstatsregjeringen på Hawaii, Douglas S. Chin, er godt fornøyd med kjennelsen. Dommen viser at den føderale regjeringen i Washington ikke kan overse omfanget av det delvise innreiseforbudet etter eget forgodtbefinnende, mener han.

– Familiemedlemmer er blitt atskilt, og folk har lidd nok, sier Chin.

Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men høyesterett ville ha unntak for dem med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid. (NTB)

Annonse