Suu Kyi er i Bangkok på sin første utenlandsreise på 24 år, og taler til næringslivsledere og asiatiske ledere.

Advarer mot optimisme i Myanmar

Opposisjonsleder Aung San Suu Kyi advarer mot overdreven optimisme i Myanmar og ber om sunn skepsis.

Det sa Suu Kyi da hun fredag talte på en konferanse i Bangkok. Hun ba også omverden investere mer i landet.

– Jeg vil ikke at dere skal være overoptimistiske. Vi trenger en balansert tilnærming, det er helt på sin plass med litt sunn skepsis, sa hun om reformprosessen i sitt hjemland.

Suu Kyi er i Bangkok på sin første utenlandsreise på 24 år, og talen til næringslivsledere og asiatiske ledere på konferansen til World Economic Forum on East Asia var hennes første i en internasjonal kontekst.

– Tidsinnstilt bombe

Mange internasjonale selskaper ser store muligheter i det ressursrike Myanmar siden reformprosessen ble innledet og en del av sanksjonene etter hvert oppheves.

Suu Kyi oppfordret utenlandske investorer til å investere i landet, men ba samtidig om at det måtte gjøres på en riktig og bærekraftig måte.

Hun understreket at istedenfor å tenke profitt bør investorene heller prioritere å skape arbeidsplasser for å hindre den allerede enorme arbeidsledigheten i å bli enda større.

– Investorene må hjelpe oss med å uskadeliggjøre denne tidsinnstilte bomben, sa hun.

Etisk tilnærming

I sin tale oppfordret Suu Kyi næringslivslederne også til å holde på en etisk tilnærming.

– Ikke tenk for mye på fordelene investeringer gir investorene. Vi vil ikke ha investeringer som bidrar til mer korrupsjon og større ulikhet, sa hun.

Hun gjorde det klart at selv den beste investeringslovgivningen er til liten nytte hvis det ikke er en rettsstat og hvis ikke rettssystemet er uavhengig og ukorrupt.

– Vi har allerede gode lover i Myanmar, men vi har ikke et rent og uavhengig rettssystem. Uten et slikt system, nytter det ikke med verdens beste lover, sa hun og brukte det gamle navnet på landet som hun fortsatt bruker.

Overveldet

Suu Kyi, som har sittet 15 av de siste 22 årene i husarrest eller fengsel, sier hun var overveldet over lyshavet i Bangkok etter å ha kommet fra et Yangon der strømbrudd hører til dagens orden, og der utviklingen har stått stille i 30 år.

Siden hun kom til Thailand tirsdag, har hun hatt et hektisk program. Blant annet har hun møtt innvandrere fra Myanmar som arbeider i Thailand.

Neste utenlandsreise blir til Europa, der hun skal tale til en konferanse i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO i Genève, holde sitt nobelforedrag i Oslo og besøke Storbritannia, der hun bodde i mange år som ung. (NTB)