FEIRET: Marokko, her representert ved utenriksminister Salaheddine Mezouar, er blant de 47 landene som satser på å nå målet om 100 prosent fornybar energi så raskt som mulig. Her er Mezouar flankert av FNs klimasjef Patricia Espinosa (t. v.) og Europarådets goodwill-ambassadør Bianca Jagger.

47 land viser vei

Satser på 100 prosent bruk av fornybar energi senest mellom 2030 og 2050.

Verden

Onsdag kunne Dagsavisen fortelle om Danmark som ønsker å bli fossiluavhengig innen 2050, blant annet ved tung satsing på vindkraft og energieffektivisering. Men vårt naboland i sør er på ingen måte det eneste landet i verden med slike planer.

De aller fleste av de 47 landene som nå vil gjøre noe tilsvarende, er medlemmer av Climate Vulnerable Forum. Det de har til felles er at de kan bli hardt rammet av klimaendringene og at de er utviklingsland uten de store ressursene som ikke minst mange vestlige land rår over i arbeidet for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, i tråd med Parisavtalen.

– Uten en sterkere klimainnsats, kan det hende at vi ikke overlever, men det er ikke et alternativ sier Gemedo Dalle fra departementet for miljø, skogbruk og klimaendringer i Etiopia, i en pressemelding fra Climate Vulnerable Forum.

– Gjør som oss

– Vi går i spissen for en overgang til 100 prosent fornybar energi, men vi ønsker at andre land skal følge i våre fotspor slik at de kan unngå de katastrofale endringene vil allerede opplever ved stormer, oversvømmelser og tørke, sier Mattlan Zackhras, statsråd og assistent for presidenten på Marshalløyene.

– Vi baner vei for en mye tryggere, sunnere og mer velstående verden, mener Saleemul Huq, sjef for senteret for klimaendringer i Bangladesh.

Blant de andre landene som vil fase ut fossil energi fullstendig finner vi også:

Afghanistan.
Kenya.
Marokko
Niger.
Filippinene.
Senegal.
Sri Lanka.
Tanzania.
Sudan.
Vietnam.

Felles for de mange av disse landene er at de etter en sterk vekst i bruken av olje gjennom mange år, nå har klart å få til en utflating eller til og med har opplevd en nedgang i forbruket. Dette går fram av data fra United States Energy Information Administration.

– Klimalederskap

Det var under COP22, FNs klimatoppmøte i Marrakech i forrige uke, at Climate Vulnerable Forum la fram sitt mål om å kvitte seg helt med oljen til erstatning for fornybar energi.

– Dette er klimalederskap. Jeg håper rike land som Norge vil la seg inspirere, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.

– 47 sårbare og stort sett fattige land viser resten av verden hva det vil si å ta opp kampen for en rettferdig og bærekraftig verden. Det er liten tvil om at dette er den beste nyheten fra COP22.

Jensen påpeker at de klimakuttene som verdens land så langt har lovet, ikke er tilstrekkelige til å nå målene i Paris-avtalen.

– Vi trenger 100 prosent fornybar energi verden over og kraftige utslippskutt i alle sektorer, understreker hun.