Truet politifolk etter nevekamp med naboen

Fredrikstad-mannen i 30-årene var hissig etter å ha blitt pågrepet for en nevekamp med naboen – og spyttet skjellsord og trusler mot tre politifolk.

«Jeg skal drepe dere begge, bæsje i postkassa di om jeg finner adressen og gi dama di aids».

Kranglefanten satt i baksetet i politibilen med en politibetjent på hver side da han uttalte dette. Den ene fikk servert en skalling, tilbudt en spyttklyse og en forespørsmål om morens navn, for denne skulle arrestanten ha seg med. Den andre ble tilbudt nevnte ekskrement og verdensomspennende sykdom.

«Banke dritten ut av» dem begge hadde han også planer om, sa mannen.

Spyttet i ansiktet

Om ikke vel, så i alle fall framme, på politihuset, fikk også en arrestforvarer kjenne på mannens vrede:

«Jævla utledning» og «jævla muslim».

Mannen var vrien å få inn på cella og forsøkte alt han kunne å provosere. Da arrestforvareren ville gi ham et informasjonsskriv gjennom celleluka, ble han spyttet i ansiktet. De påfølgende timene i arrest skal mannen flere ganger ha ropt at han ville «slåss og drepe».

Også tiltalt for en rekke andre forhold, ble mannen nylig dømt for tre trusler og tre kroppskrenkelser, hvorav alle truslene og to av kroppskrenkelsene også utgjorde vold eller trusler mot offentlig tjenestemann. Fredrikstad tingrett mente utagering mot tjenestepersoner over tid, som i dette tilfellet, må være straffeskjerpende. På den annen side var det formildende at den domfelte innrømmet skyld.

«Helt uforståelig»

Som en del av straffeutmålingen gjorde også tingretten et poeng av at det tok over ett år før det ble tatt ut tiltale for hendelsene 25. februar i fjor, «til tross for at det ikke var behov for noe særlig etterforskning». Retten bemerker:

«Saksbehandlingstiden er såpass lang at den nesten utgjør et brudd på (mannens navn, journ.anm) krav etter EMK artikkel 8 på en rettferdig rettergang, og må fremstå som helt uforståelig lang for alle som ikke jevnlig er aktører i straffesaker.

Slipper fengsel

Mannen ble også dømt for å ha slått naboen i ansiktet, i bataljen der fire personer var involvert i forkant av den nevnte pågripelsen. I tillegg ble han dømt for ett tilfelle av brudd på fartsgrensa med bil samt promillekjøring.

Straffen ble satt til 90 timers samfunnsstraff og en bot på 30.000 kroner. Retten bemerker i dommen at det var gode grunner til å reagere strengere, men også gode grunner til å unngå soning i fengsel. Mannen ble straffedømt sju ganger fra han var 16 til 30 år gammel.