Trøndelag

– Rives møllene er det den største skandalen i fredstid

Samtidig som det demonstreres foran departementene i Oslo, mener folk på Fosen at vindturbinene må stå.

ÅFJORD (Dagsavisen): – Vindmøllene er bygd. Det er demokratiet som må bestemme hva vi skal gjøre, og det ved flertall i Stortinget. Men i dommen står det ingenting om å rive.

Det konstaterer Ingar Staven. Sammen med Hildur Markanes observerer han demonstrasjonene i Oslo – med en kaffekopp i Åfjord kommune på Fosen.

Vindturbinene det demonstreres mot i Oslo, er bare noen kilometer unna.

– Vil koste milliarder

Staven poengterer at man må se verdien av hva vindparken bidrar med, som strøm som tilsvarer forbruket til 170.000 husstander. I tillegg gir industrien gode inntekter til kommunen, som sikrer ny skole, nytt rådhus og ny aktivitetspark.

– Vindmøllene blir stående. Rives de, er det den største skandalen i fredstid her i Norge. Det vil koste milliarder, konstaterer han.

Over veien for hvor Staven og Markanes holder til tirsdag ettermiddag, sitter Per Kristian og Britt Strømsli og deler en kaffekopp med Elisabeth Grytan.

Per Kristian og Britt Strømsli  med Elisabeth Grytan (t.h).

Også de mener vindmøllene må stå, ettersom de mener naturen vil raseres enda mer om de rives.

– Men så kan myndigheten gå i en ærlig dialog med samene, som også er grunneiere, sier Per Kristian, og mener statens forsøk på erstatning ikke har vært et reelt alternativ for de som driver reindrift.

– Hadde de gått inn i en ærlig dialog, kunne de kanskje fått bygd, sier han.

Både for og mot

Mens det demonstreres for fullt i Oslo, er det rolig i kommunen hvor de aktuelle vindkraftanleggene ligger, på områdene som kalles Storheia og Roan.

Flere Dagsavisen snakker med, sier det er delte meninger i bygda om hva som bør skje nå. Blant dem Bjørn-Andres Sjøli, som ikke tar noe standpunkt.

Bjørn-Anders Sjøli

– Jeg føler med begge sider. Samene har jo sine utebeiteområder på Storheia, men mye er borte på grunn av veien og vindmøllene som står der. Hvor skal de ha reinen sin? spør han, samtidig som han sier det har skapt arbeidsplasser og gode ringvirkninger lokalt.

– Mange her er for vindmøller, men selv om de er for vindmøller, er de ikke mot samene, sier han.

Ordfører: – Avhengig av vindturbinene

60 millioner kroner i årlige inntekter gjennom eiendomsskatt, og rundt 50 millioner som følge av ny produksjonsavgift.

Det er blant de største inntektene Åfjord kommune får av vindturbinene fra vindkraftanlegget på Fosen, ifølge ordfører Vibeke Stjern (Ap).

Hun har fulgt saken som ordfører i over 15 år.

Vibeke Stjern (Ap), ordfører Åfjord kommune.

Selv om kommunen hadde stabil økonomi før anlegget kom, har de nye inntektene gjort at de har investert i nye bygg, som skole og rådhus.

– Det har gitt oss et handlingsrom til å gjøre ting, som har gjort at Åfjorden har kunnet stabilisere folketallet, sier hun.

– Hvis situasjonen blir at de rives, hva skjer da?

– Man kan velge å si det på den humoristiske måten, at vi får et nytt “Klondyke”. Da skal turbinene ned av landets to største vindkraftanlegg, sier hun, og forteller om ringvirkningene av all arbeidskraften som kreves for å ta ned møllene.

– Så sånn sett ser du det økonomiske i det?

– Nei, overhodet ikke, for det blir helt meningsløst. Åfjordingen har med seg perspektivet om energikrise, om at vi er nødt til å produsere mer fornybar energi. Så det føles helt «crazy» å skulle ta ned turbinene, sier hun.

– Med de nye investeringene dere har gjort, er dere avhengig av vindturbinene?

– Ja.

– Betyr det at budsjettet må bli lagt om, og skoler må legges ned, om de forsvinner?

– Vi har ikke regnet på det. Vi har lagt opp økonomien på de inntektene som er der per i dag. Forsvinner de, må vi radikalt endre på situasjonen, sier hun.

– Det er kanskje naivt av meg, men jeg skulle gjerne ønsket meg at det er mulig å la de turbinene stå, men at det er også mulig å drive reindrift og samisk kulturutøvelse i området, forklarer hun, og sier kommunen ikke er en part i rettssaken.

Hadde sagt ja igjen

Hun sier nølende «ja» på spørsmål om hun selv er for vindkraftanlegget.

– Grunnen til at jeg stusser litt når jeg sier det, er at jeg får ofte spørsmål om jeg angrer på vedtaket vi gjorde i 2009, sier hun, og viser til da Åfjord kommune vedtok å avsette arealer til vindkraft. Hun sier de da ikke hadde informasjonen de nå har, og at områdene Storheia og Roan da mest sannsynlig ikke ville blitt vurdert.

– Men hadde jeg fått fremlagt saken som den lå da, hadde jeg sagt ja igjen.

Storheia Vindpark. Vindmøller. Vindturbiner. Fosen.

---

Vindmølle-striden på Fosen

  • Etter flere år med mye fram og tilbake angående konsesjoner og grønt lys, kunngjorde Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power i februar 2016 at de sammen skulle bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.
  • Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Til sammen yter de 1.000 megawatt (MW), noe som tilsvarer årlig strømforbruk for over 170.000 husstander.
  • Både MDG og Naturvernforbundet pekte på utfordringer knyttet til ivaretakelsen av den urørte naturen i området.
  • Flere av områdene er viktig for sørsamisk reindrift, og saken endte til slutt i retten. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nær 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på Fosen.
  • Fosen Vind mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som lagmannsretten la til grunn, og de mente også at erstatningssummen var for høy. Reindriftseierne anket også saken for å få slått fast at konsesjonen var ulovlig fordi den ikke tok hensyn til samenes rettigheter.
  • Høyesterett behandlet ankesaken i 2021, og 11. oktober kom kjennelsen som ga reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo retten fast.
  • Likevel står vindmøllene der fortsatt, 500 dager senere

(Kilde: Åfjord kommune, Fosen Vind, NTB)

---Nyeste fra Dagsavisen.no: