Search magnifying glass

94 treff for "trine-andreassen"

Flere av matanmeldernes favoritter lar deg ta med mat hjem etter at Oslo ble stengt ned.

SV og Kirsti Bergstø uttaler seg lettvint og populistisk, mener statssekretær Guro Angell Gimse (H).

Fra flere av produktene går stoffene over i maten. Men det finnes ikke grenseverdier for disse stoffene, så derfor er ikke tallerknene, muffinsformene og enkelte andre produkter ulovlige.

Bemanningen er så presset at de ansatte er livredde for at det skal gå galt, advarer Norsk Sykepleierforbund.

Johan Golden, Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen visste ikke at de var ført opp på Alliansens valgliste. Nå hevder de at de vil sprenge partiet innenfra.

Kjøretida til nærmeste fødested varierer voldsomt rundt i Norge.

Ap og SV krever svar i Stortinget fra helseministeren om følgetjenesten for fødende.

I fjor ble 351 barn født uplanlagt utenfor institusjon. Av dem ble 171 født under transport.

Det vil vere feil ressursbruk å pålegge barnehagen å føreta ei kartlegging av barna før skulestart.

Markus Gaupås Johansen, Sturle Vik Pedersen og Johan Golden var uvitende om at de var ført opp på Alliansens valgliste. Nå går de inn for å sprenge partiet innenfra.