1507 treff for "tomm-pentz-pedersen"

«Færgebaad No III» bygget ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1891 har gjort tjeneste som både ferje og slepebåt. Framtiden for den 130 år gamle «damen» på Torp var lenge usikker. Torsdag ble ferja slept til Isegran.

Som en del av prosjektet med å bygge gang- og sykkelvei fra Begby til Borge skole, utbedres nå kryssene på fylkesveien. Ut- og innkjøring til Vardeveien og Grimstadveien bygges om.

Stine Greni i Oslofjorden Friluftsråd har fått tidenes nyttårsgave. Fredrikstad kommune har tildelt organisasjonen oppgaven med å være koordinator for utvikling og bruk av Pynten på Kråkerøy. Nå blir strandeiendommen kystledhytte.

For tredje gang inviterer Monica Berg Fluske til aktiviteter på Hjørgunn gård i vinterferien. Fjøs og stall, ridning og tømmekjøring er mer populært enn noen gang.

Går snart på taket.

Ytterligere brannsikring i Gamlebyen.

Camilla Olsen driver Mormors Café og er leder av Gamlebyen handelsforening. – Fortsatt eksisterer det noen gamle «myter» om handelslivet i bydelen. Men ingen av dem stemmer, sier hun.

Knut Thomas Hareide-Larsen fortviler over forfallet til portene i Gamlebyen. – Riksantikvaren er bekymret og Forsvarsbygg bekrefter at manglende vedlikehold har forverret tilstanden, sier han.

Revyskuespiller og forfatter Pål Nielsens beste romjulsminne er året han fikk botforer til jul.

«Å gjøre noe for andre».