Tiltale: Målt til 160 km/t i 70-sone – i narkorus

Uten førerkort og ruset på cannabis, skal sjåføren ha dundret av gårde på Sarpsborgsveien.

Det var en søndag ettermiddag i september at den Oslo-bosatte mannen i 30-årene var ute på en kjøretur på riksvei 111 mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

På den aktuelle strekningen er høyeste tillatte hastighet 70 kilometer i timen, men i tiltalen som er utformet av Øst politidistrikt kommer det fram at bilen han kjørte ble målt til nærmere 160 kilometer i timen.Strekningen er dessuten betegnet som ulykkesbelastet.

Ville ikke stoppe

Av tiltalen kommer det også fram at politiet forsøkte å gi tegn til at mannen skulle avslutte den elleville bilferden, noe han først skal ha nektet å gjøre. Da politiet omsider fikk stoppet bilen, viste det seg at sjåføren ikke hadde gyldig førerkort, og at han heller ikke skal ha vært «ved sine fulle fem» under den svært risikofylte kjøreturen.

« ... i Sarpsborgveien i Fredrikstad, førte han Mercedes med kjennetegn XX, til tross for at han var påvirket av cannabis», heter det i tiltalen.

Det er ikke oppgitt hvor høye verdier av virkestoffet THC mannen hadde i blodet, men ifølge tiltalen skal han ha røyket hasj rett i forkant av at han ble stoppet.

Kan få to år

Nå må mannen i 30-årene møte i Fredrikstad tingrett i januar, og svare for anklager om en rekke brudd på vegtrafikkloven, samt ett brudd på legemiddelloven knyttet til hasjrøykingen.

Isolert sett kan de ulike lovbruddene straffes med bøter, men den øvre strafferammen for hvert enkelt av dem er på mellom tre måneder og ett års ubetinget fengselsstraff.

På bakgrunn av at mannen må svare for flere lovbrudd samtidig, kommer imidlertid straffelovens paragraf 79 bokstav a til anvendelse, som tilsier at straffen kan forhøyes inntil det dobbelte. Dermed risikerer han opp mot to år i fengsel.

Påtalemyndigheten vil etter all sannsynlgihet også legge ned påstand om en sperrefrist på minst ett år før mannen kan forsøke å få tilbake føreretten.