Økonomi

Slik tolker du skattelistene

Forbrukerøkonom forklarer hvordan du skal tolke opplysningere som står i listene.

Onsdag 6. desember legges skattelistene for 2022 ut på Skatteetatens nettside. Da kan du logge inn og søke i listene dersom du er over 16 år. Hvem som har søkt i skattelistene blir loggført, enten det er de som har søkt opp deg, eller de du har søkt opp.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger: Navn, fødselsår eller organisasjonsnummer for selskap, postnummer og -sted, kommune, nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, ikke tillegg i alminnelig inntekt), nettoformue og skatt.

− Det betyr at det er begrenset informasjon du får ved å søke i skattelistene. Inntekten du ser er fratrukket alt personen har av fradrag, bortsett fra særfradrag. Dermed er, blant annet, eventuelle fradrag for gjeldsrenter, solgte aksjer eller andre investeringer med tap, usynlige i skattelistene, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand til RA

− I tillegg kan det være personen har andre inntekter enn selve lønnen − de kan ha skattbare leieinntekter, renteinntekter eller solgte aksjer eller andre investeringer med gevinst. Skattefrie inntekter kommer heller ikke med på skattelistene, fortsetter hun.

Skattelistene inneholder ikke opplysninger om personer med sperret adresse, som kan røpe et klientforhold, personer som var 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang, personer uten fast bopel og avdøde personer. Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene, og det gjelder både skattelistene på Skatteetatens nettside og skattelistene som distribueres til pressen.

Nå kan du søke i skattelistene, men husk at de du søker på kan se dette, samt at du kan se hvem som har søkt opp deg.

Les også: Alenemor: − Heldigvis er det halv skatt i desember, slik at jeg får kjøpt julegaver

Vanskelig å få klart bilde

Skatten vi betaler er basert på alt vi har av inntekter, fradrag og formue. Det er derfor vanskelig å få et klart bilde av den personen du søker opp ved å kun se i skattelistene. I tillegg vil personer som eier et eller flere selskap, mest sannsynlig ha en del av inntektene og formuen sin i selskapet, ifølge forbrukerøkonomen.

− En person kan ha høy inntekt, mye lån og solgt investeringer med tap eller lignende, som vil trekkes fra inntekten. Har den du søker opp solgt aksjer eller andre investeringer med gevinst, vil gevinsten telle som inntekt. Selve lønnsinntekten vil derfor være vanskelig å se ut ifra disse listene, sier Tvetenstrand.

Det samme gjelder formue, siden det er netto ligningsformue som vises. For skatteoppgjøret 2022 verdsettes hjemmet ditt til om lag 25 prosent av markedsverdien opp til 10 millioner, og 50 prosent deretter. Hytter verdsettes til 25 prosent av markedsverdi. Eier du utleiebolig, verdsettes denne til 95 prosent.

Aksjer og aksjefond har en formuesrabatt på 25 prosent, som betyr at de verdsettes med 75 prosent.

Les også: − Vindkraftskatt kan øke faren for kraftmangel

Søkene er synlige

Stortinget har besluttet at det skal logges hvem som søker i skattelistene. Ved å kreve innlogging for å søke i listene, kan det begrenses hvor mye informasjon en enkeltperson kan hente, og i tillegg brukes innlogging når opplysninger om hvem som har søkt på hvem blir tilgjengeliggjort, står det på Skatteetaten.no.

Det vil si at dersom du søker på noen i skattelistene, vil denne personen se at du har søkt på hen.

Du kan se på skattelisteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned. Det er imidlertid forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine. Først når du klikker på en enkeltperson for å se skatteopplysningene, telles det som en visning.

Hvis du klikker på et navn, men ikke får opp noe, har du brukt opp dine 500 visninger. Du kan fortsatt søke, men får ikke vist skattelisteopplysningene. Den første dagen i ny måned nullstilles antall visninger. Når du har 50 eller færre visninger igjen, varsles det på skjermen, skriver Skatteetaten.

Se hvem som har søkt på deg

Samtidig som personene du søker opp i skattelistene kan se at du har «snoket», kan også du se hvem som har søkt på deg.

Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene, kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt, samt tidspunktet for søket.

Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres én gang i timen.

Les også: Gründer om skatt: − Mange er redde for å gjøre feil

Mer fra Dagsavisen