Økonomi

NHO-toppene på besøk i Stavanger: − Lett å forstå hvorfor det går godt her

NHO-direktør Ole Erik Almlid ble satt til å lære livredning da han besøkte Laerdal. Stavanger-firmaet er en viktig del av et næringsliv der optimismen fremdeles er høy.

Rogaland blir i flere sammenhenger omtalt som et «annerledesfylke» med de mest optimistiske bedriftene i landet. Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, framholder at Rogaland har mye på plusskontoen.

− Regionen er god på næringsliv, arbeidsledigheten er lav, bedriftene er mer optimistiske enn ellers i landet, og andelen private bedrifter er høy − med hele 73 prosent av alle sysselsatte i privat sektor, sier Almlid til Rogalands Avis.

− Etter å ha møtt bedrifter som Laerdal, Equinor, Beyonder, Hotel Victoria, Norled og SR-Bank i forrige uke, er det lett å forstå hvorfor det i hovedsak går godt, fortsetter han.

Nylig var styret og ledergruppen i NHO på besøk i Stavanger. I løpet av 11. og 12. oktober besøkte de, blant annet, en del lokale bedrifter.

Les også: Ansetter i utsatt bransje: − Vi har flere oppdrag, men mindre volum

Kraft for utvikling og omstilling

Da Almlid og resten av næringslivstoppene var på besøk hos Laerdal, ble de presentert for en helt ny generasjon Anne-dukke − du vet den du kan øve på hjerte-lunge-redning med. Dukken har 68 prosent mindre CO₂-utslipp sammenlignet med den forrige versjonen, grunnet stablingsmulighet og at over halvparten av dukken er laget av resirkulert materiale.

NHO-troppen fikk frisket opp hjerte-lunge-redning-egenskapene sine hos Laerdal

Laerdal har mål om å bli en karbonnøytral organisasjon innen 2030.

− Skal vi lykkes med klimamål og industriutvikling, trenger vi mye mer fornybar kraft. Som i resten av landet må også Rogaland ta tilgangen på kraft på alvor. Heldigvis blåser det mye i Rogaland, og det vil være lurt å satse på vindkraft langs kysten, både til lands og til havs, sier Almlid, og tillegger:

− Da blir det ekstra viktig at regjeringens forslag til grunnrente på vindkraft blir skrudd sammen bedre og forankres i et bredt forlik på Stortinget.

Rogaland har lenge levd godt på olje og gass, og det skal nok fylket gjøre i flere år framover også. Likevel er samfunnet i endring, og fossil energi skal i stor grad erstattes av fornybar energi i løpet av kort tid, ifølge Almlid.

− Derfor er det bra at denne regionen alltid har vært god på omstilling, for på den måten kan framtidens arbeidsplasser skapes her, sier NHO-direktøren.

Les også: Derfor var energiministeren i Stavanger da statsbudsjettet 2024 ble framlagt

Vil hjelpe helsesektoren

Hva annet var så Laerdal opptatt av å formidle til NHO da de var på besøk?

− Helsesektorens sysselsetting er tredoblet siden 1970, og størsteparten av disse driver med pasientbehandling i en skjermet offentlig sektor. Samtidig er sektoren preget av høyt sykefravær, utbrenthet og mange som slutter i yrket. Det må radikal nytenkning til for å ta høyde for eldrebølge og nye folkesykdommer, svarer Jon Lærdal, leder for lifesaver solutions, overfor RA.

− Vi tror bruk av ny digital teknolog, og satsing på kompetansestyrt, livslang læring gir store muligheter for økt produktivitet og bedret pasientsikkerhet i årene framover, mener Lærdal.

Jon Åsmund Lærdal, Laerdal Medical.

Les også: Nye navn kutter ikke klimautslipp

Ikke aktuelt å skatte-flykte

Laerdal har i 60 år vært global markedsleder innen opplærings- og behandling­sutstyr for akuttmedisin. Bedriften har i dag vel 2000 ansatte i 26 land, hvorav 500 ved hoved­kontoret i Stavanger. De har en årlig omsetning fem milliarder kroner. Laerdal er et familiekonsern som per i dag eies av tredje generasjon.

− Vi har satt oss et hårete mål å hjelpe til å redde én million flere liv hvert år innen 2030. Det tror vi er mulig gjennom å hjelpe helsemyndigheter, hjerteforeninger og andre til å bli mer effektive i sitt arbeid for å lære opp og å utstyre personale som behandler akuttpasienter, sier Lærdal.

Da NHO besøkte Laerdal, kom de heller ikke utenom den særnorske formuesskatten, som tapper bedriften for om lag 100 millioner kroner årlig, noe som svekker deres konkurransekraft i Stavanger.

− Dette hadde ikke vært tilfellet om eierne hadde flyttet ut eller solgt til utenlandske eiere, men det er ikke aktuelt i vårt familieeide konsern, understreker Lærdal.

− Hele 99 prosent av salget vårt skjer utenfor Norge. Vi er én av sju norgebaserte bedrifter innen helseindustrien med over én milliard kroner i eksport, men den eneste av disse som fortsatt har norske eiere. Og vi har ingen planer om å endre på dette, avslutter han.

NHO-troppen fikk frisket opp hjerte-lunge-redning-egenskapene sine hos Laerdal. Her er administrerende direktør Ole Erik Almlid på rekken bak regiondirektør Tone Grindland

Les også: Maaseide flytter til Sveits

Mer fra Dagsavisen