Økonomi

− Norges Bank bommer klart

Det mener sjeføkonomen i SR-Bank om anslagene deres for renten framover.

Denne uken oppdaterte Sparebank 1 SR-Bank sine rente- og valutaprognoser.

− Det er, som alltid, usikkerhet om renteutsiktene, men vi tror rett og slett Norges Bank bommer ganske klart i sine prognoser. Vi har derfor en lavere rentebane og tror, i motsetning til, Norges Bank at vi allerede er på rentetoppen, samt at det ikke kommer et nytt rentehopp i desember, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

− Vi tror også at det første rentefallet kommer allerede i juni neste år, ikke i september som er Norges Banks anslag, legger han til.

Knudsen forklarer at de lener deg på historien når de tror at rentetoppen varer til juni. Dette er faktisk en klart lengre periode enn vanlig, noe som skyldes den uvanlige høye inflasjonen.

− Forskjellen mellom oss og Norges Bank er i hovedsak deres vektlegging av oljeinvesteringer i sine anslag, samt utlandet. Norges Bank er trolig redd for at de nok en gang skal bomme og anslå for lav inflasjon og for lav rente, som de har gjort det sist halvannet året. Det er et forståelig hensyn, men vi tror det påvirker deres vektlegginger av argumenter, mener sjeføkonomen.

Venter lavere styringsrente

Forrige uke besluttet Norges Bank å heve styringsrenten nok en gang, slik at renten per i dag er på 4,25 prosent.

I den ferske pengepolitiske rapporten, som fulgte med rentebeslutningen, ble sentralbankens prognoser oppjustert til en styringsrente på rundt 4,50 prosent gjennom neste år.

− Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund framover, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I SR-Banks prognoser for styringsrenten framkommer det at de venter en styringsrente på 4 prosent i snitt gjennom 2024, mens Norges Banks prognoser sier 4.40 prosent styringsrente i snitt. Ser vi så på prognosene for gjennomsnittlig styringsrente fra 2025 til 2027, legger SR-Bank seg på 3,25 prosent, og Norges Bank på 3,50 prosent.

KLP Banken råder kundene til å bli enda mer bevisst eget forbruk, ta gode økonomiske valg og prioritere strengere hva de bruker penger på. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Les også: Derfor gjør inflasjonen at Kristoffer (35) vil ha høyere lån

Banken tror på sterkere kronekurs

Også når det kommer til valuta, har SR-Bank og Norges Bank ulike prognoser:

Valuta -- SR-Bank (Norges Bank)20242025-2027
Norske kroner mot amerikanske dollar9,8 (10,4)9,8 (10,4)
Norske kroner mot euro10,9 (11,3)10 (11,2)

Bjørn Sivertsen, valutamegler i SR-Bank Markets, påpeker at de er mer positive enn Norges Bank når det gjelder kronekursen.

− Vi tror den vil styrke seg, både på kort og lang sikt. Det underliggende argumentet er at vi mener kronesvekkelsen har vært for kraftig og at norsk økonomi er solid. Vi mener også at den positive utviklingen for olje- og gasspriser taler også for en sterkere krone enn i dag, sier Sivertsen.

Les også: Skulle svindle Bente (65) for over 400.000 kroner, men tabbet seg ut i siste sekund

Nyeste fra Dagsavisen.no: