Økonomi

Færre utenlandske studenter etter studieavgift: − Som forventet

Kunnskapsdepartementet er ikke overrasket over nedgangen i internasjonale studenter etter avgiftsendringene denne høsten.

Rogalands Avis skrev nylig om kenyanske Liza Mboya som er én av studentene fra utenfor EU/EØS som nå må betale 300.000 kroner for å studere i Norge. Hun studerer ved Universitetet i Stavanger (UiS), og de har merket en betydelig nedgang blant utenlandske studenter som søker seg til dem:

− Av de 325 internasjonale mastergradsstudentene som registrerte seg og begynte på UiS i fjor, var 305 fra utenfor EU/EØS. I år har vi totalt 132 internasjonale som har takket ja til studieplass, og av disse kommer kun 79 fra land utenfor EU/EØS, opplyser utdanningsdirektør Bjarte Hoem overfor RA.

Det vil si at det har vært en nedgang på drøyt 74 prosent av studenter som rammes av studieavgiften ved UiS.

Jan Ertesvåg, styreleder i Norsk Industri Rogaland og styremedlem i NHO Rogaland, er bekymret for konsekvensene studieavgiften vil få for fagmiljøene ved universitetene og for næringslivet.

− Beslutningen om å innføre studieavgift er lite framtidsrettet og bryter med vår lange og gode tradisjon for internasjonal utveksling og kompetansebygging. Med tanke på omstillingen vi står foran i industrien, burde vi heller forsterket dette samspillet i stedet for å fjerne det, sier Ertesvåg, blant annet, til RA.

Liza Mboya fra Kenya studerer ved UiS, men det koster henne dyrt etter ny avgift ble innført denne høsten

− Frigjør ressurser

Kunnskapsdepartementet rakk ikke å kommentere innen saken om konsekvensene av studieavgiften ble publisert, men nå har statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) sendt oss en uttalelse.

− Nedgangen i internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits er som forventet. En viktig grunn til at vi innførte studieavgift, var å frigjøre kapasitet og ressurser for studenter fra Norge, EU/EØS og Sveits, sier Hoel til RA.

− Framover må vi i større grad enn før gjøre omdisponeringer i sektoren for å dekke prioriterte kompetansebehov. Vi vil selvsagt følge med på effektene av omleggingen, det inkluderer konsekvenser for rekrutteringen til arbeidsmarkedet på viktige fagområder, fortsetter han.

Andre land krever også avgift

Hoel, som altså er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren i Kunnskapsdepartementet, påpeker at Norge er ett av svært få land som har tilbudt gratis utdanning til alle internasjonale studenter.

− Vi har brukt cirka én milliard kroner på dette. Samtidig må norske studenter i de aller fleste tilfeller betale studieavgift for å studere i utlandet. Så vidt vi vet, er det nå ingen andre europeiske land som ikke krever betaling av studenter fra utenfor EU, ut over noen tyske delstater. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes her, sier Hoel.

− De internasjonale studentene fra utenfor EØS/Sveits utgjør i dag tre prosent av de om lag 300.000 studentene ved norske universiteter og høyskoler. Selv etter innføringen av studieavgift, vil et svært stort flertall av studentene få gratis utdanning i Norge, tillegger han.

Ønsker mer utveksling

Statssekretæren framholder at det fortsatt vil være muligheter for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits å studere i Norge, for eksempel gjennom utvekslingsopphold.

− Vi ønsker at det skal komme flere internasjonale studenter til Norge på utvekslingsopphold, og derfor innfører vi ikke studieavgift for disse studentene, eller for studenter som studerer på en fellesgrad som norske institusjoner tilbyr i samarbeid med utenlandske institusjoner, sier Hoel.

− I fjor kom det flere internasjonale studenter på utveksling til Norge enn noensinne. Det er vi veldig fornøyd med, og jeg vil gi skryt til sektoren som har jobbet godt med internasjonalisering. Økningen er et resultat av faglige og strategiske prioriteringer, og gode avtaler mellom norske og utenlandske institusjoner, mener han.

– Universitetet i Stavanger tilbyr et bredt antall utdanninger som er nyskapende, relevante for arbeidslivet med internasjonal aktualitet, sier Susanna King.

Viktige unntak og evalueringer

Hoel legger til at det ikke skal kreves studieavgift fra flyktninger eller utenlandske statsborgere som har permanent oppholdstillatelse i Norge, eller fra enkelte andre grupper som har en slik tilknytning til Norge at de har rett til lån og stipend fra Lånekassen:

− Flyktninger fra Ukraina har kollektiv beskyttelse, og skal ikke betale studieavgift. Vi gir også unntak for studenter som kommer gjennom Students at Risk-ordningen, og studenter fra det globale sør som kommer gjennom samarbeidsprogrammene NORPART og NORHED.

− Vi innfører studieavgift nå, og så vil vi se på helheten og vurdere ordningen når den har fått fungert over tid. I den sammenheng vurderer vi stipendordninger, avslutter Hoel.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet er ikke overrasket over effekten studieavgiften har fått for høstens søkertall

Mer fra Dagsavisen