Livsstil

Dette er ansvaret du har som eier av trampoline

Trampolineeierens store skrekk er at barn får alvorlige skader: – Du kan bli erstatningspliktig. I verste fall kan det bli snakk om mange millioner kroner, advarer Huseierne-advokat.

Har du en trampoline på eiendommen din eller vurderer å skaffe en? Da bør du også være oppmerksom på ansvaret det fører med seg. Hvert år skader hundrevis av barn seg på trampoline, ifølge forsikringsselskapet If.

De første sommerdagene har meldt sin ankomst flere steder i landet. Like sikkert som blomstene, spretter også trampolinene opp i folks hager.

Da skal du ikke bare opprettholde gode naboforhold. Sikkerhet og erstatningsansvar er også nøkkelord.

– Bruksanvisninger er til for å følges. Blant annet må du sørge for at trampolinen står støtt og at alt utstyret er på plass, sier Morten Fæste, som er advokat i Huseiernes Landsforbund, hvor han også tidligere har gitt råd om ansvar for trampoliner.

Nå har vi det jeg vil kalle en edruelighet i forhold til erstatning i Norge. Her er det ikke som i USA, hvor du kan brenne hånda på McDonald’s og så er du plutselig millionær.

—  Morten Fæste, advokat i Huseierne

Han understreker at dette gjelder både eneboliger og sameier eller borettslag, som vi skal komme nærmere inn på.

– Man har, som eier av en trampoline, ansvar for å montere den på en forsvarlig måte slik at trampolinen er trygg å bruke. Dette ansvaret er juridisk i henhold til produktkontrolloven, som tar for seg ansvaret man har som eier av et leketøy eller produkt, viser advokaten til.

Mange leser også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

– Vil ofte bli vurdert på skjønn

Du kan som eier av en trampoline bli dømt erstatningspliktig dersom det oppstår personskade i forbindelse med bruk.

– Hvis trampolinen ikke er montert forsvarlig, og noen skader seg på den, kommer det an på flere ting hvordan eiers ansvar blir vurdert. For eksempel kan det spille en rolle hvor enkel tilgang andre har hatt til å bruke den uten tilsyn, sier Fæste og utdyper:

– Hvis trampolinen står i en privat hage, som er gjerdet inn og stengt med port, kan det få betydning sammenlignet med om trampolinen står på helt åpent område med fri tilgang. Denne forskjellen kan bli avgjørende, særlig dersom eier er klar over at det er flere barn i det nære nabolaget og vet om risikoen for at trampolinen vil bli brukt av andre enn ens egne barn, forklarer Fæste.

Trampoliner beregnet for hjemmebruk, enten inne eller ute, er definert som leketøy og skal fra mars 2015 oppfylle standarden NS-EN 71–14. Denne stiller en rekke krav for å sikre deg som forbruker. Ett av kravene fra 2015 er at mellomstore og store trampoliner skal leveres med sikkerhetsnett og matte/polstring til beskyttelse av kanten rundt trampolinen.

---

Sjekkliste før kjøp av trampoline

 • Det følger med sikkerhetsnett og polstring/kantmatte.
 • Trampolinen er CE-merket.
 • Det følger med veiledning til riktig montering, bruk og vedlikehold.
 • Emballasjen er tydelig merket med advarsler og informasjon om størrelse på trampolinen, og krav til sikkerhetsavstander ved plassering.
 • Trampolinens størrelse ferdig montert stemmer overens med tilgjengelig plass hjemme.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

---

Advokaten mener at et godt råd når du skal ta forholdsregler er aldri å utelukke noe når du vurderer risiko.

– Man kan bli erstatningsansvarlig. Men man må ha opptrådt uaktsomt, noe som ofte vil bli vurdert på skjønn. Da hjelper det å ha montert trampolinen riktig og sørget for at den er i god stand. Hvis jeg hadde en slitt og gammel trampoline, ville jeg tatt den ned eller byttet den. Det er et godt råd uavhengig erstatningsansvar overfor andres barn, siden man heller ikke ønsker at ens egne barn skal skade seg ved hopping, poengterer Fæste.

Han mener du bør være på trygg grunn hvis du følger kjørereglene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), se faktabokser.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Trampoline i et sameie

I mange tilfeller vil det være et større behov for strenge forholdsregler knyttet til en trampoline på fellesareal i et sameie eller borettslag enn på en eneboligtomt – selv om de samme prinsippene gjelder når det kommer til ansvar og erstatning.

– Dersom trampoline monteres på fellesareal i et sameie eller borettslag, er det ikke bare eiers men også styrets ansvar. På fellesareal er det tilgang for alle, også for forbipasserende og besøkende. Da har man kanskje et enda større ansvar for sikkerheten, med større sjanse for at mange vil bruke trampolinen. Da bør styret sørge for å ha en styreansvarsforsikring og etablere klare og tydelige regler for montering, vedlikehold og bruk av trampolinen, mener Fæste.

---

Riktig montering av trampoline

 • Følg bruksanvisningen når du setter opp trampolinen. Spør i butikken der du kjøpte trampolinen, hvis det er noe du er usikker på.
 • Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er riktig festet.
 • Sett trampolinen på et flatt underlag, gjerne som har noe støtdempende effekt, for eksempel gressplen.
 • Ha god plass over og rundt trampolinen.
 • Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.
 • Bruk sikkerhetsnett og polstring/kantmatte rundt trampolinen.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

---

Huseierne-advokaten utdyper:

– Det spesielle med sameier, sammenlignet med andre boligformer, er at styret har myndighet til å nekte anskaffelse av trampoline til bruk på fellesarealene. På grunn av denne «portvokterfunksjonen», vil styret etter vår oppfatning påta seg ansvaret for trampolinen i det styret aksepterer at den brukes på fellesarealene – til tross for at trampolinen eies av en privatperson.

Dette ansvaret innebærer ifølge DSB at trampolinen er montert etter bruksanvisning, at den får en trygg plassering på et ufarlig underlag og at bruken skjer i samsvar med brukerveiledninger. Boligsameiet vil også ha ansvar for vedlikeholdet av stropper, fester, kantpute, nett og stativ.

– I verste fall snakk om millioner

Dersom en ulykke skjer på trampolinen kan det få juridiske og økonomiske konsekvenser for eieren.

– Du kan få et erstatningsansvar på samme måte som en gårdeier som ikke har festet takstein, som har falt i hodet på noen. Det er ikke helt likt, men generelt gjelder det at du sjeldent blir holdt ansvarlig hvis du har opptrådt forsvarlig, sier Fæste, og fortsetter:

– Har du tatt hensyn til dine egne barns sikkerhet, som er naturlig for de fleste, skal du stort sett være innenfor hva som kreves også av hensyn til andre.

Advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforening gir råd om ansvaret du har som eier av en trampoline i et nabolag.

Det har oppstått alvorlige skader som følge av trampolinebruk før, og de økonomiske konsekvensene for den ansvarlige kan også bli store.

– Nå har vi det jeg vil kalle en edruelighet i forhold til erstatning i Norge. Her er det ikke som i USA, hvor du kan brenne hånda på McDonald’s og så er du plutselig millionær. Erstatningsansvaret ditt som eier av trampoline kan likevel bli alvorlig økonomisk. I verste konsekvens kan du bli holdt rettslig økonomisk ansvarlig for skade, behandling og oppfølging – og i tillegg eventuelt inntektstap det skadde barnet er blitt påført, forklarer Fæste.

– I verste fall kan det bli snakk om mange millioner kroner. Jeg sier ikke dette for at trampolineeiere skal få panikk eller for å skremme folk fra å anskaffe trampoline, men det er viktig og all grunn til å opptre forsvarlig, poengterer han.

Ifølge forsikringsselskapet If, finnes det ingen offentlig, landsdekkende statistikk over trampolineskader i Norge. If anslår at forsikringsbransjen her i landet får inn rundt 120–150 skader i året. Dette er først og fremst tannskader, som dekkes på barneforsikring, og som er en av de vanligste skadene barn får på private trampoliner, ifølge samme kilde.

– Ved siden av tannskader, er ansiktsskader og brudd i armer og ben vanlige. Bruddskader skjer gjerne ved at barnet faller av trampolinen, tannskader ved at to hopper inn i hverandre. De siste årene har det vært påbudt å selge trampoliner med beskyttelsesnett, og dette har nok redusert antallet fallskader ned fra trampoliner betraktelig, uttalte kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i 2022.

Slik unngår du konflikt med naboen

Fæste kommer avslutningsvis med følgende frie tips til trampolineeiere.

Til eiere av eneboliger:

– Det er vanlig at det oppstår en del krangel om trampolinebruk, med naboer som er irriterte på bråk og støy det fører med seg. Dette er mine tips for å unngå det:

 • Tenk over hvor du plasserer trampolinen, det bør ikke være nærmest naboens uteplass.
 • Lag regler for barna når det gjelder bruk, blant annet for hvor tidlig og hvor sent de kan hoppe.
 • Kommuniser med naboen før du setter opp trampolinen: Informer om at den skal opp og hvilke hensyn du har tatt. Det tror jeg løser de fleste problemer.

Til sameier har advokaten følgende grunnleggende råd:

 • Ha en plan for montering og vedlikehold samt ansvaret for dette.
 • Lag felles kjøreregler for bruk av trampolinen.

Les også: Les også: Møbelforretninger kaster nye møbler: – Dette er et stort problem (+)

---

Riktig bruk av trampoline

 • Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Jo flere som hopper, jo større er risikoen for skader. Dette gjelder spesielt hvis de som hopper har forskjellig vekt.
 • Voksne bør vurdere barnas ferdigheter og følge med når barn hopper.
 • Dekk til trampolinen med presenning når den ikke er i bruk. Da blir det vanskeligere for barn å bruke trampolinen uten at det er voksne til stede.
 • Ikke hopp på trampolinen når den er våt.
 • Salto på trampolinen kan gi alvorlig nakkeskade hvis du lander feil.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

---

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen