Tema

Glem søknad, tenk salgsbrev!

Slik skriver du en søknad som virkelig fanger oppmerksomheten. Få karriereekspert Vigdis Lambergs beste tips.

Jeg har observert at enkelte hevder at søknad er «ut». Det er ikke riktig, for mange ønsker både CV og søknad. Og man vet ikke om de leser CV eller søknad først. Derfor må begge dokumentene stå på egne bein. Noen er svært opptatt av å sjekke skriftlig formuleringsevne. De sjekker søknad først. Andre er mer opptatt av om de formelle kravene er på plass; de går først til CV. Et velformulert, feilfritt brev som fanger leserens interesse umiddelbart, øker sjansen for at din CV blir lest.

Lettvintvarianten ved å vise til CV i annenhver setning gir ikke et fortrinn. Din skriftlige formuleringsevne er en viktig del av førsteinntrykket. Sammen danner brev og CV ditt etterlatte inntrykk. Forhåpentligvis er det så bra at de vil snakke med nettopp deg fordi de tenker du kan ha rett; du er den rette. Da er neste skanse intervjuet.

Les alle innleggene i spalten her!

5-sekundersregelen gjelder også for søknad.

5-sekundersregelen gjelder i all kommunikasjon; også for å hekte på leseren i søknadsbrevet. Det handler om å skape interesse superraskt. Journalister må spisse sine titler for å hekte på leseren. Du må gjøre det samme når du skriver CV og søknad. Søknadsbegrepet er egentlig misvisende. For du er jo en gavepakke til virksomheter hvor uløste arbeidsoppgaver matcher med din kompetanse! Vi snakker egentlig om et tilbudsbrev eller salgsbrev. Heretter anbefaler jeg at du tenker salgsbrev.

Hvordan strukturere budskapet ditt og få både kompetansen din og personligheten din til å komme ut til leseren? Mange går i «norskstil»-fella når salgsbrevet skal skrives. Vi har lært at en stil skal starte med en innledning, så hoveddel og avslutning. Derfor starter mange søknaden med «innledning»: «Bla, bla, jeg har fulgt med på deres selskap, fint at dere tar det grønne skiftet på alvor, hørt mye bra om dere og deres satsingsområder, visjoner bla, bla.»

Les stillingsannonser enda smartere!

Vigdis Lamberg oppfordrer alle som er i en jobbsøkerprosess til å kjøpe seg en bok hvor man skriver ned komplimenter.

«Fortell meg noe jeg ikke vet» er et viktig prinsipp når en selger skal fange oppmerksomheten. Særlig når du har dårlig tid (5 sekunder!) og bruker et medium der kun én sans brukes: Se, unngå derfor å kaste bort tiden med snikk snakk som ikke bringer noe nytt til leseren.

Du – en diamant

Når du søker en utlyst stilling, har du allerede fått en oppskrift på hva virksomheten er på jakt etter. Hvilken kompetanse de tror den ideelle kandidat skal ha, er nå én ting. Det er jo rene gjettekonkurransen å beskrive den optimale bakgrunnen! La oss bruke en metafor:

De beskriver en glatt, rund gråstein som kan fungere. Men hvem visste vel om en så mangefasettert diamant som deg.

Søknaden din skal belyse hvordan nettopp din kombinasjon av utdanning, erfaring, egenskaper og interesser er superperfekt for å utføre denne jobben med stor suksess. Nå har du nytte av kompetansematrisen din. Hvilke elementer av din formelle og uformelle bakgrunn er mest relevant i forhold til denne stillingen? Dette skal du skrive om i første avsnitt.

Ønsket «meny» for den aktuelle arbeidsgiver finner du i den delen av stillingsannonsen som beskriver hvilke arbeidsoppgaver som skal løses. Du må så kjapt som mulig få fram hvorfor du motiveres av nettopp denne stillingen. Beskriv hvorfor du er overbevist om at nettopp du vil løse de nevnte arbeidsoppgavene med stor suksess.

Lag en CV som faktisk forteller hvem du er

Alle kjøper ikke alt du har!

Plukk ut erfaring og kompetanse som matcher den enkelte arbeidsbeskrivelse, og underbygg med hva som motiverer deg. Hver søknad blir ulik. Jobben med skreddersøm må du ta på alvor, ellers er søknaden bortkastet.

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

Vær overbevisende

«Men jeg mangler jo» … er kanskje den setningen vi karriererådgivere hører oftest når vi peker på aktuelle, utlyste stillinger til den enkelte kunde. Husk at virksomhetens forsøk på å beskrive relevante kvalifikasjoner ikke er risset i stein. Stadig flere arbeidsgivere erkjenner vanskeligheten med å treffe med kompetansebeskrivelsen ved at de har med denne setningen i stillingsannonsen:

«Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning».

Lat som om denne setningen står overalt! For det fungerer for det meste slik i praksis. Konsentrer deg om den delen av annonseteksten som beskriver arbeidsoppgavene. Underbygg hvorfor du er riktig person for å løse disse oppgavene. Finn balansen mellom å vise selvtillit og ydmykhet. Visst skal du selge deg selv, men ikke «overselg». Ærlighet varer alltid lengst, men det betyr ikke at du skal fortelle i detalj om det du ikke kan.

Ringe – ikke ringe?

Søker du på en utlyst stilling, har du stor konkurranse fordi de aller fleste kun søker utlyste stillinger. De vet ikke om andre metoder. Du synliggjør deg selv dersom du ringer og stiller intelligente spørsmål som viser innsikt og dømmekraft. I praksis betyr dette at du ikke kan finne svar på spørsmålene dine på selskapets hjemmeside eller i stillingsannonsen.

Dersom du virkelig klarer å tenke ut noen kloke spørsmål før du søker på stillingen, får du informasjon de andre søkerne mangler. Du får innspill til en god og spisset søknad/salgsbrev. Og de noterer seg etter all sannsynlighet navnet på denne oppvakte og proaktive kandidaten.

---

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---Oppbygging av søknad/salgsbrev

Her følger noen eksempler på hvordan du kan bygge opp sin søknad/salgsbrev.

1) Dine personopplysninger: Navn, telefonnummer og e-postadresse. Du må være enkel å få tak i! Søknaden skal ha brev-layout. Søk på nett om du ikke kan denne standarden.

2) En overskrift som forteller noe om deg selv, og samtidig peker på den aktuelle stillingen, f.eks. «Engasjert og faglig sterk [din tittel] søker stillingen som Rådgiver i Firma AS.» eller «SØKNAD: Rådgiver, XXXavdelingen i Firma AS».

3) Innled kort med hvor du har sett stillingsutlysningen og at du med dette vil søke. Har du snakket med noen i Firma AS, eller fått vite om jobbmuligheten via nettverket ditt, sørg for å få fram dette. F.eks. «Viser til hyggelig samtale med XX XXX 30. januar, og vil med dette søke på stillingen som Rådgiver i Firma AS» eller «Viser til samtale med XX XXX, min tidligere kollega fra Firma AB, som oppfordret meg til å søke på stillingen som Rådgiver i Firma AS.»

4) Gå deretter rett på dine 2–3 største fordeler for DENNE stillingen, så du sørger for at leseren umiddelbart ser at du har noe å bidra med: «Med mine 7 års erfaring som [din tittel] i XX-avdelingen hos Firma AB, en bachelorgrad i XX samt sertifisering og lang erfaring med XXX, vil jeg ha mye å tilføre som Rådgiver i den prosessen dere nå skal gå inn i, både faglig og personlig.»

5) Motivasjon: Fortell dem hvorfor du søker, og hva som gjør at du stoppet opp ved akkurat denne utlysningen. Det kan være mange forskjellige faktorer, men løft fram det som gjør at du vil gjøre en veldig god jobb for dem! F.eks. «Firma AS går en spennende tid i møte, som krever XXX og XXX. Dette vil jeg være med på! -både fordi jeg har omfattende faglig kunnskap om XXX, og fordi jeg har en stor personlig interesse for XXX og XXX.»

6) Utdyp de mest relevante elementene fra din erfaring/utdanning på en måte som viser at du forstår arbeidsoppgavene i stillingen, f.eks. «Siden våren 2019 har jeg hatt gleden av å jobbe med XXX og XXX. Gjennom disse årene har jeg opparbeidet meg bred erfaring med XXX, XXX og XXX [Utdyp hva du har erfaring med og kunnskap om, som er av interesse for den aktuelle jobben/arbeidsgiveren]. For tiden [beskriv i korte trekk hva du gjør akkurat nå].». Alternativt kan du liste opp dine nøkkelkvalifikasjoner i en punktliste under en overskrift som f.eks.: «Hvorfor skal dere ansette meg?» etterfulgt av 5 – 8 gode argumenter av både faglig og personlig art.

7) Hvem er du som kollega/ansatt/person? Skriv kort om hvilke egenskaper du har: Hvordan du bidrar sosialt, hvordan du jobber, hvordan du er å samarbeide med og hva som er viktig for deg.

8) Unngå å starte alle setninger eller avsnitt med «Jeg». Prøv å matche målformen og «tonen» i utlysningen: Unngå et superformelt og stivt språk hvis utlysningsteksten er løs og ledig. Innslag av mild humor og glimt i øyet kan ha god effekt, men bør kanskje sløyfes til de «mest seriøse og formelle» arbeidsgiverne. Unngå å bruke veldig fremmede ord som kjennes helt unaturlige for deg. Husk at søknadens formål er å gi deg et jobbintervju, og at du skal etterleve alt du har skrevet om deg selv – både i intervjuet og når du går inn i jobben. Du skal konsentrere deg om å få fram det viktigste du kan tilby til akkurat denne stillingen.

9) Hvorfor skal de ansette deg? Oppsummer hovedelementene av din relevante erfaring/utdanning, og hvordan du ønsker å bruke denne kompetansen til gode for bedriften du nå søker deg til.

10) Avslutt med selvtillit! F.eks. «Gleder meg til å høre fra dere, og møter gjerne til intervju.»

11) Sørg for at søknaden din er av god skriftlig kvalitet.

Les korrektur. Bruk tilgjengelige retteprogram, og/eller få noen til å lese over for deg. Eventuelt kan du lese søknaden din fra bunn til topp, ord for ord, og på denne måten klare å luke ut feilene som ellers kan være vanskelige å oppdage.

12) Hold deg til én A4-side – med litt luft mellom avsnittene.

Mer fra Dagsavisen