Dagsavisen følger:

Trygdeskandalen


Leder

Blindsonen i Nav

Hovedansvaret ligger selvsagt på Nav, men det burde også ha ringt noen bjeller i Arbeids- og sosialdepartementet. Påtalemyndighet og domstoler må ta et delansvar.