Dagsavisen følger:

Tøyen

Leder

Velferd og almisser

I en velferdsstat kan vi ikke løse sosiale problemer med spontane almisser til verdige trengende.