Dagsavisen følger:

Rune AskelandVenstre kritiserer flertallet, som vil ta bort veovnpant og erstatte med piggdekkpant


Flere partier i Stavanger mener kommunen har gjort et for dårlig arbeid med dyrevelferdsplanen.