Dagsavisen følger:

Politireformen



Politiet når for aller første gang kravene om responstid på nasjonalt nivå for både på små, mellomstore og store steder.