Dagsavisen følger:

Per Kristian Vareide

Nyheter

Dagens formannskapsmøte bar preg av stor frustrasjon og høy temperatur blant politikerne.LEDER: Politikerne må både holde og bryte løfter hvis målet om en bærekraftig økonomi skal nås, skriver Bjørn G. Sæbø om forslaget til Stavanger-budsjett.