Dagsavisen følger:

Olje og gass


Kommentar

For å kunne plassere «verdens grønneste by» i det globale nord, må man se helt bort fra forbruket. Det er veldig vanskelig å kalle Oslo en miljøhovedstad, en slags grønn motor som verden burde lære av, om vi ser på hva innbyggerne forbruker, og ikke på hva vi produserer.