Dagsavisen følger:

Nærings- og fiskeridepartementet