Dagsavisen følger:

Moss Lufthavn RyggeMed jernbanen og E6 tett på og integrert i flystasjonen, vil Rygge fremstå som et nasjonalt trafikknutepunkt av dimensjoner, skriver Johannes Thue.