Dagsavisen følger:

Lydhørt
Sommeren 1977 stjal Ulf Risnes biler. Hadde han ikke begynt å spille inn sine egne sanger på en ny lydbåndopptaker kunne livet blitt annerledes.