Dagsavisen følger:

Litteratur

Bøker

Barna som ble ofret for misjonen

Sårene etter oppveksten er fortsatt åpne, viser serieskaper Lene Ask i ny bok der misjonærbarna forteller. Gud sto over barna. Overgrep ble ikke sett. Barna ble ikke hørt, mener hun.