Dagsavisen følger:

Kambo


Bildegalleri
Nyheter

Grunneier Vibeke Dons Wankel fikk ikke medhold i sin anke til Borgarting lagmannsrett. Dermed kan arbeidet med å flytte den omstridte kraftlinja fra Nøkkelandområdet på Kambo begynne for fullt.