Dagsavisen følger:

IndiaLiberaliseringens bristepunkt

Det pågår en bred markedsreform i India, på bekostning av samfunnets mest sårbare.