Dagsavisen følger:

Frp - Fredrikstad Fremskrittsparti