Dagsavisen følger:

Folkehelseinstituttet
Erna har mutert

Vi visste at koronakonsensusen kom til å ta slutt. At Høyres nye strategi er dobbeltkommunikasjon, er litt mer overraskende.