Dagsavisen følger:

Facebook


Internasjonale aktører drifter skyene vi samler dataen vår i, og de lager programmene det offentlige Norge bruker til å løse hverdagen. Er det farlig?