EU - Den Europeiske Union

EU er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa. Organisasjonen består av 27 medlemsland. Hovedsete i Brussel. Navnet EU stammer fra 1993.