Dagsavisen følger:

EØS-avtalen
EU-medlemskap er best

I internasjonal politikk gjør store land som de vil og små som de må.