Dagsavisen følger:

Ekstremisme
Symbolske terrorfordømmelser er ikke reelle tiltak i kampen mot terrorisme.