Dagsavisen følger:

Den norske kirke

Den norske kirke (DNK) er Norges største trossamfunn, og var inntil 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge.