Dagsavisen følger:

Dagny Sunnanå Hausken

Nyheter

Avlyste juleselskaper, plassreservasjoner på julegudstjenester og færre gjester. Julen er ikke helt den samme i år.


Nyheter

Dagens formannskapsmøte bar preg av stor frustrasjon og høy temperatur blant politikerne.


Kommunedirektøren foreslår at piggdekkavgiften forblir uendret neste år og at panting av gamle vedovner videreføres. Det skaper uenigheter blant politikerne.