Dagsavisen følger:

Akershus
Paramedic Jarl Aas Strand og hans kollegaer har fått en ny arbeidshverdag, med færre utrykninger, og mange flere hensyn å ta.