En av Norges mest erfarne utenriksforskere, med et bredt interessefelt. Har blant annet vært direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO) og senest Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), hvor han nå er seniorforsker. Har også jobbet for FN og sittet i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg.

Sverre Lodgaard

117 innlegg

Innhold fra Sverre Lodgaard