Generalsekretær i Norges Handikapforbund. Tidl. likestillings- og diskrimineringsombud

Sunniva Ørstavik

7 innlegg

Innhold fra Sunniva Ørstavik