Studium Actoris får statsbudsjettstøtte allikevel

Tage Pettersen (H) med gladmelding til Østfolds kulturliv: Studium Actoris får 0,5 millioner fra neste års kulturbudsjett.

Det så lenge ut til at teatergruppa Studium Actoris som mange i Østfold har et forhold til, ville miste all pengestøtte over statsbudsjettet. Det ville medført at de ikke kunne feire 30-årsjubileet neste år.

– Som medlem i familie- og kulturkomiteen og som Østfolding synes jeg dette ville være synd, sier Høyres Tage Pettersen.

Derfor har posisjonspartiene nå snudd og bevilger 0,5 millioner kroner til Studium Actoris neste år.

– Nå puster vi lettet ut! sier Paolo Martini og Jannicke Stensnes fra Studium Actoris.

Fem millioner til fritt teater

Dagsavisen Østfold stilte ham i torsdagens avis følgende spørsmål;

– Men Østfold står svakt som kulturfylke sammenlignet med de øvrige i Viken. Ser du det som problematisk at Studium Actoris fjernes fra statsbudsjettet?

Svaret var:

  – Ja, det er selvfølgelig et poeng, men vi har i budsjettavtalen med Venstre og KrF til gjengjeld økt bevilgningene til Kulturrådet med 30 millioner kroner. Der kan Studium Actoris søke støtte på lik linje med andre friteatergrupper dersom de finner prosjekter som passer inn. Så vil jeg heller ikke avskrive alle andre muligheter før det endelige budsjettet er vedtatt.

Nå kommer Pettersen med en ny gladmelding til det frie teatermiljøet:

- Derfor er det med glede jeg i formiddag kan meddele at regjeringspartiene og Venstre/KrF i går kveld ble enige om følgende i kulturbudsjettet for 2018: På denne bakgrunn foreslår flertallet fem millioner kroner til framvisningsformål i det frie feltet, med en fordeling der Black Box teater får 4 mill. kroner og Studium Actoris i Østfold og Stella Polaris i Vestfold får 0,5 millioner hver. Så dette er gledens dag og jeg håper nå at alle som har kjempet for teatergruppa vil feire litt i helgen, sier han.

Det siste trykket

Freddy André Øvstegård (SV) som sitter i samme komité som Pettersen er også glad for avgjørelsen:
– Grunnen til at det endelig skjedde er at vi sammen klarte å få et stort trykk. Vi var flere ganger nær ved å gi opp, men vi tenkte at vi får fortsette å prøve, sier han.
– Hva var det som endret seg fra i går til i dag?
– Det var nok litt fordi dere skrev om saken, og da støttemeldingene kom inn, tror jeg det var det siste som trengtes for å presse posisjonen. Jeg vil gratulere Tage med at han har snudd. Man skal være såpass raus med hverandre.

Selv om beløpet er halvparten av hva de ønsket, håper Studium Actoris at de vil få det til å gå rundt ved hjelp fra kommunen og andre.
– Det er en glede hver dag vi få jobbe med det vi elsker, nemlig teatret! sier de.

- Vi er fortsatt ikke ‘off the hook’, gruppen mangler fortsatt  500.000 for å balansere sitt budsjett for 2018, men vi håper på at vi skal få det til å gå rundt med hjelp fra kommune og fylke.

Ekstra honnør til SV og AP

- I tillegg til regjeringspartiene vil vi nå takke SV, AP og Dans og Teatersentrum som hver fra sin kant ha jobbet intenst de siste månedene for å få dette til. Denne prosessen har tatt veldig mye tid og oppmerksomhet fra det som er viktigste for oss: å bringe teater ut til folket!