17 treff for "stine-hjerpbakk"

Kartleggingsresultater er ikke til for at politikere og skoleledere skal konkurrere om å ta seg godt ut, skriver Palma Kleppe og Stine Hjerpbakk.

Vi kan ikke fortsette å kutte titalls milliarder i skatt for de rikeste og kutte i kommunebevilgninger og tro at vi samtidig skal kunne bevare det fungerende fellesskapet og styrkene i norsk samfunnsøkonomi.

Skolestress er den viktigste årsaken til økt psykisk uhelse blant barn og unge.

Kari kan bli pushet mens verdenen til Hans raser sammen ved litt motstand. Det som passet på tirsdag går ikke på torsdag.

Det er totalt uforståelig for meg hvordan en helseøkonom som Høie ikke forstår at samfunnet som helhet sparer penger med en forsvarlig og trygg fødselsomsorg, skriver Stine Høvik.

Det er svært provoserende at det finnes en politisk tro på at læringsprogrammer skal løse fremtidens utfordringer.

Det tar tid og flere samtaler å bygge nødvendig tillit mellom helsepersonell og kvinner. En god jordmortjeneste er samtidig den viktigste forebyggende helsetjenesten vi kan gi kvinner og barn.

Den 4. mars svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner på Lin Marie Holviks betimelige etterlysning av en plan for styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen. Fagmiljøene koker av engasjement og pågangsmot. Vi er midt i en fagfornying.

I NRK P2 fikk du 20.000 minutter med vignetter og jingler i 2018, og 10.000 minutter med konserter. De liker kanskje jingler bedre enn konserter?