Search magnifying glass

109 treff for "stian-amadeus-antonsen"

Det nyåpnede feltet Johan Sverdrup vil alene ha utslipp i sin levetid som er 25 ganger så store som hele Norges årlige klimagassutslipp.

Foreldre som ellers ville vært i god stand til å følge opp skolearbeidet, må ta seg av yngre søsken og andre omsorgsoppgaver hjemme.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Det store arbeidspresset i barnevernstjenesten fører til gjennomtrekk og sykefravær, som igjen kan føre til dårligere oppfølging og i verste fall tjenesteforsømmelse. Derfor er det så viktig å ansette flere i barnevernstjenesten.

Det betyr at vi må sikre gratis, trygge, trivelige og lett tilgjengelige offentlige plasser rundt om i byen.

Boligmarkedet er en forskjellsmaskin.

Det har vært en stor satsing på Oslo som sykkelby. Nå er det på tide at fotgjengerne får like stor oppmerksomhet.

Folk rømmer byene under korona, blir det sagt. Skulle ønske det var tilfellet i Norge også.

GAMLE OSLO: På tide å gjenreise den sosiale boligbyggingen.

Hvis det noen gang har vært en konflikt mellom å fortelle historier om 22. juli-ofrene og terroristen, er historiene smeltet sammen foran tiårsmarkeringen.