Statsbudsjettet drypper på Kulturdråpen

Nå har de all grunn til å være glade, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

AV SILJE LOUISE WATERS OG PAUL NORBERG

Det blir penger til Kulturdråpen allikevel. Etter at de var fjernet fra det opprinnelige statsbudsjettet for 2018, er det nå, i budsjettforliket på Stortinget, avsatt en halv million kroner til Kulturdråpen fra Justisdepartementet.

- Vi fikk 500.000 kroner i revidert statsbudsjett i inneværende år, men fikk signaler om at det ikke ville bli videreført i 2018. Det er svært gledelig at Kulturdråpen likevel blir tilgodesett. For det vil gi oss mulighet til å spre glede med ulike kulturaktiviteter i mange institusjoner i et stort omfang i fylket, sier Monica Leander. Hun er initiativtaker til Kulturdråpen, som er et fylkesdekkende prosjekt under Østfold Kulturutvikling som tilbyr og tilrettelegger for et kontinuerlig kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i fengsler og ettervern i Østfold.

- Vi har i flere år fått penger fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen. Totalbeløp har da vært 500.000 kroner. Jeg må berømme Østfoldbenken på Stortinget for solid støtte, og det har også vært bred støtte for prosjektet fra fylkespolitikerne, sier hun videre.

Startet da broren døde

- Hva slags aktiviteter legges det opp til neste år?

- Programmet er ikke helt spikret, men i februar skal vi blant annet ha en turné Ingrid Olava rundt i forskjelllige rusinstitusjoner og fengsler i Østfold. Det blir også en stor Dråpekonsert utenfor kirken i Gamlebyen i Fredrikstad hvor vi samler diverse artister som har reist eller som skal reise for Kulturdråpen. Denne konserten er åpen for alle.

-Men vi har ikke bare konserter. Vi har forfattertreff og andre kulturaktiviteter, som filmkurs, sykurs, DJ-kurs og et Phoenix Haga kor, sier prosjektlederen.

- Kulturdråpen er vel et ganske personlig prosjekt for deg?

- Det kom som et initiativ etter at min bror døde for ti år siden, som følge av rus. Det var ikke noe alternativ å bli sittende ved kjøkkenbenken og sture. I stedet ble initiativet til Kulturdråpen født. Jeg er glad for at det er kommet noe godt ut av det som skjedde med broren min, sier Leander, som nå har all grunn til å juble.

- Og nå kan de juble med sikkerhet?

- Nå har de all grunn til å være glade, sier Tage Pettersen (H), som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Han er selv svært glad for at Kulturdråpen har fått plass i statsbudsjettet for 2018.

- Når man forhandler blir man jo heldigvis påvirket av innspill som kommer underveis i arbeidet. Det er jo en grunn til at vi har høringer, og at vi er representanter for våre valgdistrikter. Vi skal være mulige å nå. Her vil jeg gi honnør til fylkeskommunen som har jobbet med dette tverrpolitisk og innad i partiene, sier Pettersen. Etter nyttår kommer han til å prioritere oppfølging og møter med Kulturdråpen.

- Det er kjempeviktig det arbeidet de gjør. De som sitter inne skal være i stand til å ha et mest mulig normalt liv når de kommer ut. De impulsene som er viktige utenfor fengslene er viktige på innsiden også. De er mennesker med de samme behovene som oss andre, sier han videre.

- Bør bli nasjonalt

Freddy André Øvstegård (SV) sitter i den samme komiteen og han er også fornøyd med at Kulturdråpen har fått plass i Statsbudsjettet.

- Det er definitivt en tverrpolitisk glede, og vi la det faktisk inn i vårt alternative statsbudsjett etter at vi så at de var vekk fra det opprinnelige budsjettet, forteller han. Han håper at Kulturdråpen kan utvikle seg utenfor Østfolds grenser.

- De man gjør i Kulturdråpen er ikke bare en østfoldsak, det er noe som burde vært en nasjonal pilot. Kultur er viktig for folk i fengsel og andre omsorgsinstitusjoner, og det er bra for rehabiliteringen, slår han fast.