Jan Åge Fjørtoft overlever rapport om norsk idrett til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Vil ikke røre spillmonopolet

«Fjørtoft-utvalget» ser ingen grunn til å oppheve spillmonopolene i Norge. Onsdag la det fram sin innstilling om utvikling av norsk idrett.

Av Steinar Bjerkmann

Kun Norsk Rikstoto og Norsk Tipping har lov til å tilby og markedsføre spill i Norge, men med internett er det vanskelig å hindre innbyggerne fra å satse penger hos utenlandske spillselskaper, som ikke bidrar med milliardoverføringer til norsk idrett.

Utvalgets dom samsvarer med det kulturminister Linda Hofstad Helleland nylig uttalte om regjeringens spillpolitikk: Det er ikke aktuelt å slippe til utenlandske bookmakere.

Hun mottok torsdag rapporten fra det Jan Åge Fjørtoft-ledede utvalget om «Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid».

– Vi er veldig tydelige fordi mye handler om barn og ungdom i vårt mandat, sier utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft.

– Det er gode argumenter for andre modeller, det er bare å se til andre land. Dette eksisterer allerede på nett med store summer involvert. Men siden norsk idrett er så knyttet til barn og ungdom, mener vi at den verdibaserte enerettsmodellen er helt riktig, særlig med tanke på spillavhengighet og barn og ungdom, sier Fjørtoft.

Han mener idretten må spille på lag med politikerne for å beholde spillmonopolet.

– Vi skal være stolt over den modellen vi har valgt. Vi er helt avhengig av den skal vi ha politikerne på vårt lag, den skal være verdibasert, sier den tidligere landslagsspilleren.

Fysisk aktivitet

Utvalget vil innføre én times daglig fysisk aktivitet i skolen innen 2020.

– Jeg mener det er viktig at det er et tilbud om fysisk aktivitet i skolen, men samtidig veldig glad for at de ikke mener det skal være et kroppsøvingsfag, er kulturminister Linda Hofstad Hellelands umiddelbare reaksjon.

Helland sier forslaget om en daglig time fysisk aktivitet vil kreve mye arbeid fra regjeringens side, og kulturministeren vil se an hvordan mer aktivitet mest hensiktsmessig kan innføres.

– Jeg vil ikke forplikte meg til å si verken ja eller nei, sier Helleland om forslaget som Den norske legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk Fysioterapeutforbund og Norges Idrettsforbund stiller seg bak.

Ut av klasserommet

Fjørtoft, som har ivret for mer aktivitet i skoleverket, tror dette er på plass i løpet av noen få år.

– Det tror jeg vi får til. Den daglige fysiske aktiviteten i skolen er utrolig viktig, det er ingen tiltak som treffer bedre. Det er mange som faller ut av fritidsaktiviteter, selv om regjeringen nå gjør mye for å stoppe frafallet, men dette må integreres i skolen. Dette bør innføres i 2020, slik at vi får en god plan og kvalifiserte lærere. Men vi har sett i Drammen og Sogn og Fjordane at det er mulig å få det til allerede nå, sier utvalgslederen.

– Kanskje er det bedre for en åtteåring å lære om blomster på en fjelltur framfor å sitte i et klasserom i 45 minutter og lære om de samme blomstene. Det kan være en ski-, skøyte-, volleyball-, håndball- eller fotballdag. Og da er vi ikke så langt unna. Er elevene ute i frisk luft, lærer de mer, viser forskningen. Det håper vi politikerne merker seg, sier Fjørtoft.

Intet å frykte

– Men hva med dem som frykter at dette blir et opplegg der man tvinges til å løpe rundt og rundt en fotballbane med en diktatorisk gymlærer på sidelinjen?

– Jeg forstår den frykten, men innen 2020 skal det være kvalifiserte lærere. Og vi sier en times fysisk aktivitet, ikke gym. Gym er en del av det, men daglig fysisk aktivitet blir noe annet. For vi ser at i gymmen så faller ofte de samme elevene utenfor. Derfor må dette være innrettet på en helt annen måte, slik at ikke de som står på sidelinjen i fotball og håndball får en dårlig opplevelse her også. På Danvik skole, som vi besøkte i fjor, var alle med. For landet, regjeringen og statsråden spiller det egentlig ingen rolle hvordan folk kommer i fysisk aktivitet, bare folk kommer i aktivitet, sier den tidligere landslagsspilleren.

Og Helleland er positiv til å gjøre moderne undervisning mindre klasseromstyrt.

– Mange barn er ikke en del av idretten eller har tilbud om fysisk aktivitet, og da blir skolen en arena der du når fram til de inaktive. Kanskje kan du lære å regne ved å hoppe paradis. Mattelæreren tar med barna ut og kombinerer undervisningen. Det er jeg glad for at mange skoler gjør, sier kulturministeren. (NTB)