Travtrener Fabrice Souloy (tv) og hans forsvarer Staffan Uvabäck.

Travtrener fikk 15 års utestengelse

Den franske travtreneren Fabrice Souloy utestenges i 15 år for dopingtilfellene på Bjerke og Solvalla i fjor.

Av Stian Johnsen

Det opplyser Det Norske Travselskap (DNT) i en pressemelding.

Det er domskomiteen i DNT som har funnet Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av dopingreglementet etter at hestene Your Highness, UN Mec d'Heripre, Lionel og Timone Ek testet positivt for kobolt i dopingprøver som ble tatt i forbindelse med Oslo Grand Prix på Bjerke travbane 12. juni i fjor.

Dommen omfatter også en positiv dopingprøve for UN Mec d'Heripre under Elitloppet på Solvalla i Stockholm to uker tidligere.

Utelukkelsen innebærer at Souloy verken kan ha lisens som travtrener, delta i travløp eller oppholde seg på anlegg som er eid eller finansiert av DNT.

DNT tilfreds

Utestengelsen trer i kraft med umiddelbar virkning. Souloy er også dømt til å betale en bot på 500.000 kroner. Under rettssaken la DNTs advokat Nils Kiær ned påstand om livstidsutestengelse og 250.000 kroner i bot.

– Domskomiteen understreker alvorlighetsgraden i regelbruddet, og Souloy er ikke trodd på sin forklaring om hvordan hestene kunne oppnå slike verdier av kobolt. Så domskomiteens begrunnelse er i tråd med vår oppfatning av saken, sier generalsekretær Svein Morten Buer i DNT til NTB.

– Vi i administrasjonen kommer ikke til å anbefale en anke i saken, men det er det opp til styret å vurdere, sier han.

Hevdet sin uskyld

Det er ikke kjent om Souloy kommer til å anke dommen, men det virker høyst trolig. Franskmannen har hele veien bedyret sin uskyld, og hevdet under rettssaken på Bjerke i mai at det er den italienske veterinæren Fransesco Alessandrini som er skyld i at hestene hadde for høye koboltverdier.

– Jeg er ingen veterinær. Alle behandlinger av hestene ble gjort etter anvisninger av Alessandrini. Etter Lover Face sin positive dopingprøve som ble offentliggjort 11. august, kastet vi alle flasker med B12-preparatet Coenzile og kuttet ut alt tilleggsfôr, sa Fabrice Souloy i sin forklaring.

I Frankrike er Souloy utestengt i ett år fra 1. januar i år for bruk av kobolt på hesten Lover Face, skriver  Trav og Galopp-Nytt.

– Amatørmessig

Souloys forsvarer, den svenske advokaten Staffan Uvabäck, sier til tidsskriftet Trav och Galopp-Ronden at han er svært kritisk til prosessen rundt domsslutningen.

Han mener dommen først skulle offentliggjøres 5. juli.

– I forbindelse med forhandlingene i Oslo for et par uker siden ble det tydelig sagt at dom fra domskomiteen i Norge og ansvarsnämnden i Sverige skulle offentliggjøres 5. juli. Jeg stiller meg meget undrende til prosessen. Jeg synes at behandlingen er amatørmessig utført, sier Uvabäck.

Ifølge Buer i DNT ble dommen offentliggjort noe tidligere enn planlagt fordi nettopp Trav och Galopp-Ronden hadde fått kjennskap til den onsdag morgen.

Også Svensk Travsport (ST) skal felle dom i saken. Den kommer trolig i starten av juli. (NTB)