Slik svarer NIF på kritikken fra riksrevisjonen

Både idrettspresident Tom Tvedt og generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund (NIF) sier de tar kritikken fra riksrevisjonen på alvor.

Av Egil Sæther

Fredag møtte NIF-ledelsen pressen etter at torsdagens kritikk fra riksrevisjonen ble kjent gjennom en 56 siders rapport.

Det het i riksrevisjonens konklusjon at NIFs styring og forvaltning ikke er lagt godt nok til rette. Riksrevisjonen mente at en større andel av spillemidlene kunne ha blitt brukt til idrettslig aktivitet og til å ivareta medlemsorganisasjonene. De mener det er uklart om NIF når målene for prioriterte grupper. Riksrevisjonen fant ikke NIFs rapportering som tilstrekkelig for hvordan spillemidlene er brukt for å nå målene med tilskuddet.

Spesielt vakte det oppsikt at 52 millioner bevilgede kroner til barn og ungdom i perioden 2012 til 2017 heller gikk til NIF-lønn.

Det ble også et tema på pressekonferansen. NIFs breddeidrettssjef Anja Veum forklarte at dette var gjort av regnskapstekniske årsaker, og hun hevdet at det ikke hadde gått ut over aktivitet.

– Vi har prøvd og redegjort for at pengene ikke har gått til administrasjon og lønn i stedet for barn og ungdom. Måten vi har organisert det på er gjort for å skape mer aktivitet, sa Tvedt.

Han avviste at han kom til å trekke seg på bakgrunnen av riksrevisjonens rapport.

– Dere vet like godt som meg at det er idrettstinget som tar stilling til mitt kandidatur, sa Tvedt.

Ba om tid

Både Tvedt og NIFs generalsekretær ba om tid før de konkluderte mer etter riksrevisjonens rapport.

– Rapporten er på 56 sider, og vi trenger mer tid for å sette oss inn i den, sa generalsekretær Karen Kvalevåg under fredagens pressekonferanse på Idrettens Hus på Ullevaal stadion.

Hun erkjente at deler av rapporten ikke kom bardus på NIF-ledelsen, og hun sa at det også kunne ha forekommet ulike tolkninger av rapporteringsgrunnlaget. Slik hun oppfattet rapporten fra riksrevisjonen handlet den om aktivitet, kostnadsvekst og måloppnåelse i henhold til tilskudd.

– Vi bestrider ikke faktum, men vi har ikke bevisst feilrapportert om noe, sa Kvalevåg.

– Vi tar dette på alvor og ønsker oss bedre redskaper for å sikre at vi oppnår våre mål. Det er også derfor vi er i gang med moderniseringsprosessen, sa Kvalevåg.

Idrettspresident Tom Tvedt konkluderte om at det var positive trekk med norsk idrett, men også at de hadde forbedringspotensial.

– Vi skal bruke denne rapporten til å forbedre og utvikle oss, sa Tom Tvedt.

Tvedt og NIF-ledelsen gikk rett i møte med riksrevisjonen etter møtet med pressen. Partene har ikke møttes før.

Generalsekretær Karen Kvalevåg varslet også en snarlig dialog med Kulturdepartementet.

Varsler gjennomgang

Uansett utfall om de kommende samtalene med både riksrevisjonen og departement sier Høyre-politiker og ishockeypresident Tage Pettersen at han forventer at Kulturdepartementet ser grundig på hvordan de følger opp bruken av tippemidlene overfor Norges Idrettsforbund.

– Dette er en tydelig kritikk som NIF må ta på største alvor, sier Tage Pettersen til VG.

– Det mest alvorlige er at midler tenkt til aktivitet i for stor grad er brukt til administrasjon i NIF.

Politikerne har også varslet rapporten fra riksrevisjonen kommer til å bli grundig ettergått i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Vårt fokus er jo departementets oppfølging. I og med at dette er omtalt i en sak fra Riksrevisoren, vil vi behandle rapporten og lage en innstilling som er grunnlag for Stortingets behandling, sier komitéleder Dag Terje Andersen. (NTB)