Ski

Dette venter Bråthen i møte med skiforbundet

Hoppsjef Clas Brede Bråthen møter i dag til et drøftelsesmøte som kan være første skritt mot oppsigelse eller avskjed fra stillingen i skiforbundet.

Den meget betente saken med Bråthen har vært i søkelyset siden 17. august. Da ble det kjent at Norges Skiforbund ønsker å avslutte arbeidsforholdet med ham. Hoppsjefens stilling går ut i april neste år.

Samtidig har Bråthen saksøkt skiforbundet for å kreve fast ansettelse i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter siden 2004.

I dag møtes partene til et drøftelsesmøte.

– Vi vil forelegge resultatene av utredning og undersøkelser og forhold som kan utgjøre grunnlaget for å avslutte arbeidsforholdet med Clas Brede Bråthen, sier skiforbundets advokat Nina G. Sandnes til NTB.

Bråthens advokat Marit Håvemoen har ikke besvart NTBs henvendelser i forkant av møtet.

Normalt noen dager

Utfallet av møtet kan gå flere veier, forklarer arbeidsrettsadvokat Maria Elena Kvalen i advokatfirmaet Sands.

– En arbeidsgiver er forpliktet til å gjennomføre et drøftelsesmøte før man tar en eventuell beslutning om oppsigelse eller avskjed av arbeidsforhold. Det er for å sikre at arbeidsgiver har all relevant info før man treffer beslutningen, sier Kvalen til NTB.

– Hvor lang er veien til en eventuell oppsigelse?

– Den kan være lang og kort. Poenget er at beslutningen skal være veloverveid og basere seg på mest mulig utfyllende informasjon. Noen ganger er saken godt nok opplyst rett etter drøftingsmøtet slik at oppsigelse kan gis raskt. Andre ganger vil arbeidsgiver ha behov for å gjøre nye undersøkelser eller foreta nærmere vurderinger basert på den informasjonen arbeidstaker kom med i drøftingsmøtet, forklarer hun.

Ikke bestemt på forhånd

I noen tilfeller kan det være at det planlegges et nytt drøftelsesmøte om man er usikker. I noen tilfeller er det også drøftelsesmøter uten at man velger å reagere.

Kvale påpeker at man skal komme til et slikt møte uten å ha tatt en avgjørelse i forkant.

– Drøftinger skal gjennomføres før beslutning om oppsigelse eller avskjed tas. Arbeidsgiver skal derfor ikke ha bestemt seg på forhånd, og informasjonen som kommer fram i drøftingsmøtet kan også føre til at arbeidsgiver velger en annen reaksjon enn den man i utgangspunktet vurderte som aktuell, sier Kvalen.

– For eksempel kan arbeidsgiver før drøftingsmøtet vurdere å gå til oppsigelse av arbeidsforholdet, men basert på informasjonen som fremkommer i møtet, treffe beslutning om at advarsel er tilstrekkelig som reaksjon.

Nyeste fra Dagsavisen.no: