Ski

Bråthen-leiren forberedt på rettssak mot skiforbundet

Konflikten mellom Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen er fortsatt fastlåst. Hoppsjefens advokat forbereder en stevning til tingretten.

LO-advokat Marit Håvemoen og Clas Brede Bråthen er forberedt på at konflikten med Norges Skiforbund kan havne i retten. Foto: Geir Olsen / NTB.

Før helgen ble det klart at Bråthen og forbundet han er ansatt i, ikke kom til enighet om verken et forlik eller en ny arbeidsavtale. Mandag formiddag har det ikke vært noen ny utvikling i saken.

– Absolutt ikke. Vi forholder oss til at forhandlingene er brutt av Bråthen, sier advokat Nina G. Sandnes, som representerer skiforbundet i saken, til NTB.

– Vi har gitt ham et tilsvar til søksmålsvarselet han kom med, og han skal ta stilling til det, legger hun til.

Havner i retten?

Bråthen har vært sportssjef for de norske skihopperne på midlertidige kontrakter i 17 år, og han mener at han har krav på jobben på fast basis. Det er han også klar for å kjempe for.

Etter et par uker med medietrykk og forhandlingsmøter ligger det an til at 52-åringen kan måtte gjøre alvor av varselet om et søksmål mot arbeidsgiveren.

«Siden forhandlingene ikke har ledet frem, har vi kommet dit at vi har påbegynt arbeidet med en stevning til tingretten», skriver Bråthens advokat, Marit Håvemoen, i en SMS til NTB.

«Da blir det opp til domstolen å avgjøre om Bråthen er fast ansatt etter 17 år som sportssjef for hopp. Hvis ikke partene blir enige før det.»

Sponsorene støtter Bråthen

Per nå er det altså ikke avtalt noen flere møter mellom partene. Fredag ble det lagt ekstra press på skiforbundet da hopplandslagets sponsorer, blant dem LO og Nammo, kom med en felles uttalelse der de ba NSF om å rydde opp og varslet at de vil vurdere å stanse pengestøtten til forbundet.

«Vi håper det er mulig å legge prestisjen til side, rydde opp og komme til enighet på en slik måte at det begrenser skadene Skiforbundets håndtering har bidratt til. Det vil være til det beste, både for NSF, hopperne, sponsorene og hele Idretts-Norge», het det blant annet der.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg i NSF uttalte at forbundet vil ta initiativ til videre dialog med sponsorene. LO-sekretær Are Tomasgard sa mandag formiddag at han ikke hadde hørt noe fra forbundet, og at fredagens uttalelse fortsatt står.

Dersom sponsorene trekker støtten til hopperne via NSF, vil det kunne bety et tap i mangemillionersklassen for forbundet.

Steile fronter

Bråthens nåværende kontrakt med skiforbundet går ut i april neste år, altså like etter den kommende hoppsesongen. NSF har gitt beskjed om at de ikke ønsket å forlenge den avtalen fordi de mener at Bråthen har hatt en uakseptabel kommunikasjonsform og atferd.

«Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans atferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet», uttalte Norges Skiforbund i slutten av august.

Siden har forbundet tilbudt Bråthen fire ulike løsninger som han ikke har vært villig til å godta, mens NSF også har avslått forliksforslaget fra Bråthen-leiren.

– Arbeidsgiver har lagt fram fire ulike tilbud som bør være veldig gode. Det er snakk om to faste stillinger, én midlertidig stilling og en økonomisk avtale, opplyser advokat Sandnes.