Ski

Sponsorer vurderer å trekke støtten til Norges Skiforbund - skiforbundet beklager og er overrasket

I en felles uttalelse sier sponsorene til hopplandslaget i Norges Skiforbund (NSF) at de vurderer å ikke fornye kontrakter ut over kommende sesong.

Oslo 20210824. 
Clas Brede Bråthen til stede når Daniel-André Tande er tilbake i bakken etter fallet i Planica. Her i Midtstubakken tirsdag.
Foto: Lise Åserud / NTB

Det er konklusjonen i uttalelsen som er stilet til skiforbundet og presidenten Erik Røste.

– Sponsorene håper det er mulig å legge prestisjen til side, rydde opp og komme til enighet på en slik måte at det begrenser skadene Skiforbundets håndtering har bidratt til. Det vil være til det beste, både for NSF, hopperne, sponsorene og hele Idretts-Norge. Uten en slik enighet vil undertegnede sponsorer vurdere å trekke støtten som nå gis til hopplandslaget gjennom NSF, og se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/22. Sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong vil da ikke bli fornyet, heter det i brevet.

De seks sponsorene (Eterni Group, HELP Forsikring, LO, Lundin, Nammo og Scantrade) oppfatter hele saken som skadelig for alle parter.

– Vi synes denne saken er bekymringsverdig og har hatt møter med partene for å få en bedre forståelse av situasjonen, som vi oppfatter som skadelig for laget, hoppsporten og for sponsorene. Fra møter med øverste ledelse i NSF, ledelsen i hoppkomiteen og ledelsen i hopplaget for å samle fakta, har vi fått vite mer om en strid som har pågått over lang tid mellom øverste ledelse i NSF representert ved skipresident Erik Røste, generalsekretær Ingvill Bretten Berg, HK-leder Alf Tore Haug, og sportssjef Clas Brede Bråthen, heter det i uttalelsen.

Skiforbundet beklager

Svaret fra skiforbundet kom fredag kveld, et par timer at sponsorene til hopplandslaget hadde sagt i fra om at de ville se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/2022. I et brev stilet til skiforbundet ved president Erik Røste skrev de også at sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong ikke ville bli fornyet om ikke det ble funnet en løsning på konflikten med sportssjef Clas Brede Bråthen.

Tilsvaret kan ikke tolkes annerledes enn at Norges Skiforbund reagerer på at sponsorene legger seg opp i interne arbeidsforhold.

– Norges Skiforbund beklager at hoppsponsorer nå vurderer å trekke seg. Det er spesielt beklagelig at den økonomiske støtten kobles direkte til om Skiforbundet kommer til enighet med sportsjef Clas Brede Bråthen i en pågående personalsak. Det setter Skiforbundet og hopperne i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet, heter det i svaret som er skrevet under av generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Berg skriver at skiforbundet er overrasket over at sponsorene sender et slikt brev nå.

– Vi inviterte sponsorene til et møte i går for å orientere om saken, men ingen hadde anledning til å komme. Brevet kommer etter at Skiforbundet har tilbudt Clas Brede en rekke ulike løsninger som ville sikret at hoppsporten kunne trekke på hans sportslige kvalifikasjoner og engasjement, samtidig som vi ivaretok arbeidsmiljøet gjennom å skjerme ham fra administrative og ledelsesmessige oppgaver der hans atferd og kommunikasjon har skadet arbeidsmiljøet, heter det.

Skiforbundet skriver at de vil ta initiativ til videre dialog med sponsorene.

Tap av omdømme

Sponsorene konstaterer at partene ennå ikke har kommet til enighet. De skriver at hoppsporten har stolte tradisjoner her til lands, og at hopplandslaget støttes av en gruppe engasjerte sponsorer som har bidratt med midler og kunnskap for at utøverne skal kunne prestere best mulig.

– Slik vi ser det, er vi nå i en situasjon der man risikerer at hopplandslaget mister sin ledelse og trener, og at alle involverte parter taper omdømme. Som en bredt sammensatt gruppe sponsorer svarer vi til et mangfold av interessenter – fra eiere, medlemmer, kunder og ansatte rundt om i hele Norge, og vi har alle et viktig ansvar for å påse at verdigrunnlaget i aktivitetene vi støtter er i tråd med våre egne selskaps- og organisasjonsverdier, skriver sponsorene.

Sponsorene skriver at de har observert en håndtering som de har vanskeligheter med å stille seg bak.

– For oss som sponsorer er Skiforbundets håndtering av denne saken åpenbart uheldig. Det er ødeleggende for Skiforbundets omdømme, og påvirker samtidig sponsorenes omdømme negativt. For utøverne er det også uheldig, både med tanke på oppkjøringen til årets sesong, og med tanke på det laget som Clas Brede Bråthen har bidratt til å bygge opp gjennom sin innsats for hoppsporten i en årrekke, heter det i brevet til Norges Skiforbund.

Fastlåst

Saken mellom Norges Skiforbund og sportssjef Bråten virket fredag fastlåst.

– Vi har i dag fått svar på vårt siste tilbud, og vi oppfatter svaret fra NSF (Norges Skiforbund) slik at forliksforslaget avvises, og at NSF heller ikke ser noe grunnlag for å gjenoppta forhandlingene. Vi tar det til etterretning, sier Marit Håvemoen, Bråthens advokat, til VG.

Til NTB sier skiforbundets advokat Nina G. Sundnes:

– Bråthen har avsluttet forhandlingene med Skiforbundet ved å avvise siste tilbud som er framsatt, opplyser Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes til NTB.

Norges Skiforbund mener at Bråten ikke har krav på ny kontrakt. Bråthen krever fast ansettelse.