Ski

IBU iverksetter fluorforbud – utsetter bruk av måleapparat

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har vedtatt at smurning som inneholder C8-fluorkarbon er forbudt i IBU-konkurranser fra og med sesongen 2021-22.

Måleapparatet som skal gi umiddelbart svar på om smurning inneholder fluor er ennå ikke vurdert som pålitelig nok og skal derfor ikke benyttes i OL-sesongen. I stedet vil man avkreve alle deltakere løfte om ikke å bryte reglene. Det skal også gjennomføres laboratorietester av smurning.

Det opplyser IBU i en uttalelse på sitt nettsted.

Fluorforbudet er resultat av EU-regler som forbyr produksjon, omsetning og bruk av det farlige stoffet PFOA. Smurningsprodukter med C8-fluorkarbon omfattes av dette.

Opprinnelig skulle fluorsmurning forbys både i langrenn og skiskyting fra forrige sesong, men iverksettelsen ble utsatt ett år blant annet på grunn av mangelen på en rask og presis måte å måle fluorinnhold.

Løfte om ikke å jukse

IBU har bestemt at alle som skal akkrediteres til IBU-arrangementer på forhånd må signere en erklæring om at de vil overholde IBU-reglene og EU-lovverket med hensyn til skismurning. Uten dette vil man ikke få anledning til å delta.

IBU sier også at man vil foreta analyser av alle produkter som benyttes til preparering av skiene for å sikre at de er i tråd med IBU-reglene og EU-lovverket.

– Slike analyser vil bli utført av eksperter fra eksterne og godkjente laboratorier, står det i IBU-uttalelsen.

Først etter 2021-22-sesongen vil man ta i bruk apparatet som umiddelbart skal gi utslag ved tilstedeværelse av ulovlig fluorholdig smurning på skiene.

Konkurransedyktig

– Det er behov for mer tid til testing og finjustering av apparatene som er under utvikling. IBU vil fortsatt jobbe tett med de nasjonale forbundene og smurningsprodusentene for å utvikle en pålitelig testmetode som garanterer konkurransenes integritet, står det i uttalelsen.

IBU framholder at analyser viser at de nyutviklede smurningsproduktene med C6-fluorkarbon, som er i overensstemmelse med EU-reglene, har vist seg konkurransedyktige. Det hevdes at de er så gode at bruk av de nå forbudte C8-produktene ikke vil gi noe konkurransefortrinn.